Kategorie materiałów Ekonomia

Przedmiot: Psychologia Wróć do kategorii

Agresja_05

plik Pobierz Agresja_05.zip

Na co dzień agresja obejmuje wachlarz zachowań, od uszczypliwych uwag do brutalnych morderstw jednak większość psychologów społecznych definiuje agresję jako zachowanie mające na celu wyrządzenie krzywdy innej osobie.

Agresja jest zachowaniem, nie należy więc utożsamiać jej ze złością – emocją. (można odczuwać złość, ale jej nie okazywać i można zachowywać się agresywnie nie odczuwając złości)

Agresja jest zachowaniem celowym (ludzie różnicują swoje reakcje w zależności od tego, czy uważają, że skrzy[1]wdzono ich rozmyślnie, czy przez przypadek)

 

Rozróżniamy;

-          agresję pośrednią – mającą na celu wyrządzenie komuś krzywdy jednak bez konfrontacji „twarzą w twarz”,

-          agresję bezpośrednią – mającą na celu wyrządzenie komuś krzywdy w trakcie bezpośredniej konfrontacji „twarzą w twarz”,

-          agresję emocjonalną – powodowaną uczuciem złości,

-          agresję instrumentalną – zmierzającą do osiągnięcia jakiegoś nieagresywnego celu, innego niż skrzywdzenie tej osoby.

 

Cele zachowań agresywnych;

Agresja służyć może wielu różnym celom, tak jak akty przemocy wynikają z wielu rozmaitych motywów. Leonard Berkowitz na podstawie kilkudziesięciu eksperymentalnych lat badań wyodrębnił wiele celów, którym służyć może agresja, włączając w to chęć wpływania na ludzi, uzyskania władzy i dominacji, stworzenia wrażenia, że jest się twardzielem, zyskania uznania bądź pieniędzy lub po prostu rozładowania emocji.

 

Pogląd, że nagromadzona agresja w człowieku musi ulec rozładowaniu, jest podstawowym składnikiem teorii katharsis, (Feshbach 1984) a więc wyładowania nagromadzonej energii, w tym wypadku agresywnej.

 

Przemieszczeniem nazywamy pośrednie wyrażanie agresji przeciw innej osobie lub istocie, niż ta, która ją wywołała. Przykładem przemieszczenia może być też np. przeczesanie ręką włosów podczas ostrej wymiany zdań.

 

Freud twierdził, iż agresja może być celem samym w sobie natomiast wg. współczesnej teorii ewolucji ludzie nie mają zaprogramowanej ślepej agresji (Gilbert 1994) co znaczyć by miało, że zachowanie agresywne jest jedną ze strategii służących przetrwaniu i reprodukcji. Już z tego wynika więc, że agresja nigdy nie jest celem samym w sobie. Nie można jednak powiedzieć, że każdy akt agresji łączy się z dążeniem do osiągnięcia konkretnych korzyści adaptacyjnych. Nie ulega też wątpliwości, że agresja jest bardzo kiepskim narzędziem osiągania celu.

 

CEL: Rozładowanie napięcia

 

Przeformułowana hipoteza frustracji-agresji to teoria, zgodnie z którą każda nieprzyjemna sytuacja prowadzi do agresji emocjonalnej, jeżeli wywołuje przykre uczucia.

 

Oryginalna hipoteza frustracji-agresji to teoria zgodnie z którą agresja jest automatyczną reakcją na pojawienie się przeszkód uniemożliwiających osiągnięcie celu.

 

Czynniki wewnętrzne wyzwalające agresję:

-          ogólne pobudzenie

 

W książce „Frustracja a agresja” jej autorzy stwierdzają, że „agresja jest zawsze wynikiem frustracji” rozumiejąc przez to, że :

kiedy ktoś zachowuje się agresywnie, znaczy to, że przedtem uległ frustracji jeśli ktoś ulega frustrac[2]ji, to następstwem będzie niewątpliwie akt agresji.

 

Berkowitz postawił hipotezę, że każdy rodzaj nieprzyjemnego pobudzenia, wynikający z frustracji bądź nie, może spowodować agresję. Zaproponował więc przeformułowaną hipotezę frustracji-agresji, zgodnie z którą frustracja łączy się jedynie z agresją emocjonalną (wywoływaną złością) nie zaś z instrumentalną.

 

Dolf Zillmann twierdzi, że każdy stan pobudzenia wewnętrznego zwiększa prawdopodobieństwo pojawienia się agresji, nawet stan powstały w wyniku ćwiczeń fizycznych lub oglądania filmu erotycznego. Według teorii przesunięcia pobudzenia emocjonalnego Zillmanna , złość objawia się tak samo jak inne stany pobudzenia – przyśpieszonym tętnem, spoconymi dłońmi oraz podwyższonym ciśnieniem krwi. Jeśli jakiś człowiek jest z jakichkolwiek przyczyn pobudzony emocjonalnie, a  następnie zostanie zdenerwowany, to pobudzenie to można pomylić ze złością.

 

Wzorzec zachowań A to zestaw cech osobowości, obejmujący poczucie ciągłego braku czasu oraz skłonność do rywalizacji, związany z większym ryzykiem zapadania na choroby układu krążenia.

Typ A odróżnia się od typu B, charakteryzującego się mniejszą skłonnością do pośpiechu i rywalizacji oraz mniejszą zapadalnością na choroby serca.

Ze względu na skłonność do rywalizacji ludzie o osobowości typu A miewają większe osiągnięcia zawodowe, ale też często konfliktowość przeszkadza im w pracy. Ponadto pobudzenie w skutek irytacji, a więc złość najbardziej szkodzi sercu.

 

Szereg eksperymentów potwierdza przeformułowaną hipotezę frustracji-agresji dowodząc, że wiele nieprzyjemnych czynników, od bólu i upału do długotrwałego życia w ubóstwie, sprzyja odczuwaniu złości.

 

Nieprzyjemne zdarzenia wchodzą w interakcje z czynnikami tkwiącymi w człowieku, co znaczy, że zgodnie z teorią poznawczo - neoasocjacyjną, nieprzyjemne uczucia aktywizują całą sieć negatywnych skojarzeń. Ujmując inaczej; zdaniem Leonarda Berkowitza nieprzyjemne bodźce prowadzą do negatywnych uczuć i myśli. Negatywne myśli następują po negatywnych odczuciach zarazem je wzmacniając. Inne składniki tj. obecność broni, mogą sprawić, że negatywne myśli prowadzą do rozważania agresywnych zachowań.

 

Często też ludzie sami wybierają sytuacje dopasowane do własnych cech charakteru. Szukając sytuacji nerwowych i pełnych rywalizacji, osoby typu A tworzą warunki wyzwalające ich agresywność.

Podobnie ludzie mający skłonność do agresji mogą tworzyć sytuacje zwiększające ich frustracje, co z kolei nasila agresywność.

 

Jednak z omówionych interakcji jasno wynika wniosek, że frustracja nie musi nieuchronnie prowadzić do agresji. Niektórzy ludzie radzą sobie z nieprzyjemnymi sytuacjami bez agresji, unikając lub starając się załagodzić konflikt. Tak postępują na przykład osoby typu B.

 

CEL: osiąganie korzyści materialnych i społecznych

 

Gotowość do stosowania przemocy bywała od zawsze, o ile nie była, przepustką do bogactwa i kontroli dochodowych dziedzin życia. Jeśli agresja wynika z chęci zysku, to nie musi towarzyszyć jej [3]złość. Zauważono, że ludzie agresywni chętniej przyglądają się agresji (np. w TV), a to z kolei może potęgować jeszcze ich agresywność.

 

CEL: zdobycie lub utrzymywanie wysokiej pozycji społecznej

 

Przemoc na tle statusu występuje częściej wśród mężczyzn młodych i niezamożnych, a więc tych którzy mają niewielkie możliwości awansu społecznego. Wysoki poziom testosteronu potęguje zachowania agresywne jedynie u mężczyzn o niskim statusie socjoekonomicznym. Nasila się natomiast w okresie rywalizowania o partnerki.

 

CEL: obrona siebie lub innych

 

Agresję w obronie uznaje się za usprawiedliwioną.

Agresja wyprzedzająca lub obronna, prowadzona przez dłuższy czas może zwiększyć zagrożenie. Udowodniono bowiem, iż sam zakup broni potraja trzykrotnie ryzyko utraty życia przez jej właściciela.

 

 

 

 

 


[1]

[2]

[3]

Wkuwanko.pl jako podmiot świadczący usługę hostingu materiałów edukacyjnych nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość.

Aby zgłosić naruszenie prawa autorskiego napisz do nas.

ikona Pobierz ten dokument

Wróć do kategorii

wkuwanko.pl

Wasze komentarze: dodaj komentarz

 • Nie ma jeszcze komentarzy do tego materiału.

Materiały w kategorii Psychologia [74]

 • podgląd pobierz opis 01 Moralność i Etyka
 • podgląd pobierz opis 02 Światopogląd aksjologiczny
 • podgląd pobierz opis 03 Relacje pojęć moralność i etyka
 • podgląd pobierz opis 04 Dziedziny i zadania refleksji etycznej
 • podgląd pobierz opis 05 Zycie gosp a nauki ekonom i etyka
 • podgląd pobierz opis 06 Wartość i moralność pracy
 • podgląd pobierz opis 07 Spory wokół kwestii stosunków własnościowych
 • podgląd pobierz opis 08 Zasada sprawiedliwości
 • podgląd pobierz opis 09 Prawa do zysku i bogactwa
 • podgląd pobierz opis 10 Podział pracy i zróżnicowanie moralności
 • podgląd pobierz opis 11 Czy biznes jest zawodem
 • podgląd pobierz opis 12 Czy możliwa jest etyka biznesu
 • podgląd pobierz opis 13 Zarys historyczny etyki biznesu
 • podgląd pobierz opis 14 Uwarunkowania i uzasadnienia etyki biznesu
 • podgląd pobierz opis 15 Podstawowe zakresy etyki biznesu
 • podgląd pobierz opis 16 Etos Biznesu
 • podgląd pobierz opis 18 Pracodawca - Pracownicy
 • podgląd pobierz opis 19 Etyka kupiecka
 • podgląd pobierz opis 20 Uczciwa konkurencja
 • podgląd pobierz opis 21 Praktyki korupcyjne
[ Misja ] [ Regulamin ] [ Kontakt ] [ Reklama ]   © wkuwanko.pl 2008-2019 właściciel serwisu SZLIFF

Partnerzy: matzoo.pl matmag.pl batmat.pl onlinefm.pl pisupisu.pl Matematyka radio online