Kategorie materiałów Ekonomia

Przedmiot: Rachunkowość Wróć do kategorii

Egzamin - 06. Zasada memoriałowa i jej znaczenie w rachunkowości

plik Pobierz Egzamin - 06. Zasada memorialowa i jej znaczenie w rachunkowosci.txt

6. Zasada memoriałowa i jej znaczenie w rachunkowości

(określona w art. 6 ust. 1.) polega na tym, że w księgach rachunkowych jednostki należy ująć wszystkie osiągnięte, przypadające na jej rzecz przychody i obciążające ją koszty związane z tymi przychodami dotyczące danego roku obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty. Według tej zasady przychody uważa się za osiągnięte a koszty za poniesione w momencie ich wystąpienia, a nie w momencie wpływu lub wydatku pieniężnego. Przykładowo, należne pracownikom wynagrodzenia za grudzień danego roku, mimo iż mają być wypłacone w styczniu kolejnego roku, podlegają zarachowaniu do kosztów tego roku i miesiąca, którego dotyczą (w tym przypadku grudnia). Wykonane na rzecz jednostki usługi obce w grudniu, zafakturowane na początku stycznia roku następnego, mają być zaliczone także do kosztów roku obrotowego, którego dotyczą. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku przychodów ze sprzedaży - jeśli zgodnie z umową nabywca odebrał sprzedany dla niego towar w końcowych dniach grudnia, a zapłacił za niego w styczniu roku następnego, to operację tę należy zaliczyć do przychodów ze sprzedaży w grudniu roku bieżącego, a nie w styczniu roku następnego.

Przeciwieństwem zasady memoriałowej jest zasada kasowa (nie stosowana w rachunkowości), w której przychód oznacza otrzymania gotówki, a koszt jej wydatkowanie. Wyższość zasady memoriałowej można zilustrować przykładem. Wyobraźmy sobie trzy kolejne zdarzenia gospodarcze: wysłanie towarów do odbiorcy, wysłanie faktury za sprzedane towary do odbiorcy i otrzymanie zapłaty za sprzedane towary. Według zasady kasowej zaksięgowaniu uległoby jedynie otrzymanie zapłaty, a informacja o sprzedaży nie została by wskazana. Natomiast stosując zasadę memoriałową zaksięgowane zostaną wszystkie zdarzenia, co oznacza ujawnienie rozchodu towarów, powstanie przychodu ze sprzedaży

i należności od kupującego towar.

_______________________________________________

więcej materiałów i notatek na www.wkuwanko.pl

Wkuwanko.pl jako podmiot świadczący usługę hostingu materiałów edukacyjnych nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość.

Aby zgłosić naruszenie prawa autorskiego napisz do nas.

ikona Pobierz ten dokument

Wróć do kategorii

wkuwanko.pl

Wasze komentarze: dodaj komentarz

 • Nie ma jeszcze komentarzy do tego materiału.

Materiały w kategorii Rachunkowość [124]

 • podgląd pobierz opis 38 pytań z rachunkowości
 • podgląd pobierz opis Aktualizacja wyceny rzeczowych aktywów obrotowych
 • podgląd pobierz opis Aktywa i pasywa – klasyfikacja i sposoby księgowania
 • podgląd pobierz opis Aktywa trwałe
 • podgląd pobierz opis Amortyzacja środków trwałych
 • podgląd pobierz opis Amortyzacja majątku trwałego
 • podgląd pobierz opis Amortyzacja podatkowa i księgowa
 • podgląd pobierz opis amortyzacja wg Karoliny Słonimskiej
 • podgląd pobierz opis Bilansowanie
 • podgląd pobierz opis Budżetowa metoda zarządzania
 • podgląd pobierz opis Charakterystyka zasad rachunkowości
 • podgląd pobierz opis Definicje
 • podgląd pobierz opis Dokumentacja księgowa - zasady, przechowywanie, kontrola, konta księgowe
 • podgląd pobierz opis Dzielenie i łączenie kont
 • podgląd pobierz opis Dzielenie i łącznie kont
 • podgląd pobierz opis Egzamin - 01. Pojęcie ksiąg rachunkowych i zasady ich prowadzenia
 • podgląd pobierz opis Egzamin - 02. Istota i rodzaje dowodów księgowych
 • podgląd pobierz opis Egzamin - 03. Istota i metody inwentaryzacji
 • podgląd pobierz opis Egzamin - 04. Metody poznawcze rachunkowości
 • podgląd pobierz opis Egzamin - 05. Nadrzędne zasady rachunkowości
[ Misja ] [ Regulamin ] [ Kontakt ] [ Reklama ]   © wkuwanko.pl 2008-2018 właściciel serwisu SZLIFF

Partnerzy: matzoo.pl matmag.pl batmat.pl onlinefm.pl pisupisu.pl Matematyka radio online