Kategorie materiałów Ekonomia

Przedmiot: Zarządzanie strategiczne Wróć do kategorii

Henry Fayol - funkcje kierownicze

plik Pobierz Henry Fayol - funkcje kierownicze.zip

Funkcje kierownicze wg Henry Feuyola
Tezy te ogłosił w 1915 r. zarządzanie, organizowanie jest nie tylko darem bożym, trzeba mieć też wiedzę i umiejętności. Widział potrzebę uczenia się tej dziedziny nie tylko przez mężczyzn. Uważał, że zarządzać można bez względu na płeć, jeśli posiada się wystarczającą wiedzę. Jest to szkoła klasyczna.
Koordynacja jest to podstawowy element dobrego zarządzania.
Czynnik ludzki – ważny, ciągle się kształtuje.
Każda działalność musi mieć określony cel, możliwości i efekt.

Jedna z 14 zasad zarządzania H. Fayola. Operacje w organizacji, prowadzące do jednego celu, powinny być przedmiotem kierowania przez jednego kierownika, posługującego się jednym planem. Na przykład dział personalny przedsiębiorstwa nie powinien mieć dwóch kierowników, z których każdy stosuje inną politykę zatrudnienia.
Zarządzanie administracyjne Fayola opiera się na sformułowaniu 14 zasad sprawnego zarządzania:

1. autorytet
2. dyscyplina
3. jedność rozkazodawstwa
4. jedność kierownictwa
5. podporządkowanie interesu osobistego interesowi ogółu
6. wynagrodzenie
7. centralizacja
8. hierarchia
9. ład
10. stabilizacja personelu
11. sprawiedliwość
12. inicjatywa
13. harmonia
14. podział pracy

Inny opis powyższych punktów:
1) podział pracy, wysoki stopień specjalizacji powinien przynieść wzrost efektywności. Specjalizacji podlega zarówno praca techniczna jak i kierownicza
2) autorytet, do wykonywania obowiązków kierowniczych niezbędny jest autorytet, formalny do wydawania poleceń i osobisty wynikający z wiedzy i doświadczenia
3) dyscyplina, członkowie organizacji muszą szanować reguły rządzące organizacją
4) jedność rozkazodawstwa, każdy pracownik powinien otrzymywać polecenia tylko od jednego przełożonego
5) jedność kierownictwa, podobne czynności w organizacji powinny być zgrupowane i podległe tylko jednemu kierownikowi
6) podporządkowanie interesu osobistego interesowi ogółu, interesy jednostek nie powinny być przekładane ponad cele całej organizacji
7) wynagrodzenie, powinno być sprawiedliwe zarówno dla pracowników jak i dla organizacji
8) centralizacja, władza i autorytet powinny być możliwie silnie skoncentrowane na wyższych szczeblach organizacji
9) hierarchia, linia władzy powinna przebiegać z góry na dół organizacji i należy jej zawsze przestrzegać
10) ład, zasoby ludzkie i rzeczowe powinny być koordynowane tak, by znalazły się na właściwym miejscu we właściwym czasie
11) sprawiedliwość, menedżerowie powinni być uprzejmi i sprawiedliwi w stosunkach z podwładnymi
12) stabilizacja personelu, należy unikać dużej fluktuacji pracowników
13) inicjatywa, podwładni powinni mieć swobodę inicjatywy
14) harmonia, praca zespołowa, duch zespołu, poczucie jedności powinny być popierane i podtrzymywane.

Fayol zauważył, że praca kierownika wymaga równoległego sprawowania wielu zadań (funkcje zarządzania):
1. prognozowanie
2. organizowanie
3. koordynowanie
4. rozkazywanie
5. kontrolowanie


Zarządzanie przez cele - obejmuje sformalizowane procedury rozpoczynające się od ustalenia celów i prowadzące do oceny ich realizacji.

CEL→ ZADANIA→WYNIKI

1. PROCEDURY to podejmowanie decyzji kierowniczych poprzez instrukcje, regulaminy, dokumentacje technologiczne i techniczne, organizacyjne, kadrowo-płacowe (wpływają na zachowanie ludzi).

Wkuwanko.pl jako podmiot świadczący usługę hostingu materiałów edukacyjnych nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość.

Aby zgłosić naruszenie prawa autorskiego napisz do nas.

ikona Pobierz ten dokument

Wróć do kategorii

wkuwanko.pl

Wasze komentarze: dodaj komentarz

 • Nie ma jeszcze komentarzy do tego materiału.

Materiały w kategorii Zarządzanie strategiczne [52]

 • podgląd pobierz opis Analiza strategiczna - ściąga ŚCIĄGA
 • podgląd pobierz opis Analiza strategiczna banku [39 stron]
 • podgląd pobierz opis Analiza SWOT przystępnie
 • podgląd pobierz opis Cykl życia produktu
 • podgląd pobierz opis Funkcje w procesie zarządzania
 • podgląd pobierz opis główne założenia Taylora
 • podgląd pobierz opis Henri Fayol - 14 zasad zarządzania
 • podgląd pobierz opis Henry Fayol - funkcje kierownicze
 • podgląd pobierz opis Istota analizy SWOT
 • podgląd pobierz opis Istota zarządzania strategicznego
 • podgląd pobierz opis Jakość – zarządzanie jakością [38 stron]
 • podgląd pobierz opis Koncepcje zarządzania
 • podgląd pobierz opis Konflikty w organizacjach
 • podgląd pobierz opis Kultura organizacyjna
 • podgląd pobierz opis Metoda burza mózgów [10 stron]
 • podgląd pobierz opis metoda delficka
 • podgląd pobierz opis Metody wartościowania pracy - rozdział 01
 • podgląd pobierz opis Metody wartościowania pracy - rozdział 02
 • podgląd pobierz opis Metody wartościowania pracy - rozdział 03
 • podgląd pobierz opis Metody wartościowania pracy - rozdział 04
[ Misja ] [ Regulamin ] [ Kontakt ] [ Reklama ]   © wkuwanko.pl 2008-2018 właściciel serwisu SZLIFF

Partnerzy: matzoo.pl matmag.pl batmat.pl onlinefm.pl pisupisu.pl Matematyka radio online