Kategorie materiałów Ekonomia

Przedmiot: Psychologia Wróć do kategorii

Innowacje

plik Pobierz Innowacje.doc

1.Definicja innowacji
Wg Encyklopedii popularnej PWN z 1994 r. innowacja to zmiana, polegająca na wprowadzeniu czegoś jakościowo nowego w danej dziedzinie życia społecznego, zwłaszcza w gospodarce.
Określenie innowacja pochodzi od łacińskiego słowa „innovare” co oznacza odnawiać lub z nazwy późnołacińskiej „innovatio” – odnowienie.
„Innowator” to osoba wprowadzająca innowacje, natomiast „innowacyjność” to zdolność do tworzenia i wdrażania innowacji lub proces, którego wynikiem jest innowacja.
„Innowacja” pochodzi od łacińskiego słowa innovare, co oznacza odnawiać.
Do nauk ekonomicznych teoria innowacji została wprowadzona przez już J. A. Schumpetera (1883-1950). Do światowej literatury ekonomicznej wprowadził pojęcie innowacji oraz sformułował tezę, że innowacyjność przedsiębiorstw stanowi o rozwoju gospodarczym w większym stopniu niż kapitał, natomiast przedsiębiorcą jest każdy, kto wprowadza nowe kombinacje. Schumpeter jest również autorem koncepcji tzw. twórczej destrukcji (creative destruction) polegającej na nieustannym niszczeniu starych struktur  i nieprzerwanym procesie tworzenia nowych, bardziej efektywnych. Według Schumpetera równowaga w gospodarce występuje wtedy, gdy mamy do czynienia z jednym z pięciu przypadków, jakimi są: wytwarzanie nowego produktu, wykorzystanie nowej metody produkcyjnej, znalezienie nowego rynku zbytu, zdobycie nowych źródeł surowców, wprowadzenie nowej organizacji.
 
INNOWACJE - to pojęcie związane z wdrażaniem nowych technologii, organizacji i instytucji (nowości).
2. . Twórczość a innowacja.
 
Twórczość możemy uznawać jako wytworzenie nowego pomysłu, natomiast innowacja to przekształcenie pomysłu w nową firmę, nowy wyrób, nowy rodzaj usług, nowy sposób produkcji.
Wg Lavrans’a i Mohr’a twórczość oznacza stworzenie czegoś nowego (odkrycie, wynalazek), a innowacja wykorzystanie czegoś nowego. Takie rozróżnieni jest pożyteczne, gdyż umiejętności potrzebne do stworzenia nowych pomysłów (rola odkrywcy lub wynalazcy) są istotnie różne od umiejętności ich wdrożenia i wykorzystania (rola innowatorów).
3. Innowacje według Schumpetera

Wg J.A. Schumpeter’a, który ponoć wprowadził pojęcie innowacji do literatury ekonomicznej, innowacje dotyczą następujących przypadków:
1. wprowadzenie nowego produktu, którego konsumenci jeszcze nie znają (dotyczy to także nowych odmian produktów),
2. wprowadzenia nowych metod produkcji, w tym i tych już zastosowanych, np. w innych gałęziach produkcji,
3. otwarcia nowych rynków, w tym i tych na których dana gałąź produkcji nie była jeszcze obecna,
4. zdobycie nowych źródeł surowców i półfabrykatów, również wtedy, gdy istniały one wcześniej, lecz nie były w danej gałęzi produkcji obecnie,
5. wprowadzenie nowej organizacji procesów produkcyjnych, nowej gałęzi produkcji lub nowej sytuacji rynkowej, np. stworzenie lub złamanie monopolu.
Schumpeter ponadto uważał, że działalność innowacyjna jest rezultatem tzw. twórczej destrukcji, tj. na nieustannym niszczeniu starych struktur i tworzenie nowych, aktualnie bardziej efektywnych
5. Innowacje sensu stricto stricte innowacje sensu largo.
 
Innowacje sensu stricto są to innowacje, które dotyczą zastosowania wynalazku po raz pierwszy lub pierwszego wprowadzenia nowego procesu lub urządzenia.
Innowacje sensu largo odnoszą się w zasadzie do działań polegających na rozwiązywaniu problemów i polegają na ciągu działań, w którym powstaje jakaś kompleksowo opracowana nowość i mają raczej wymiar ekonomiczny lub społeczny niż tylko techniczny. 
6. innowacje kreatywne i innowacje imitujące
Stosując kryterium oryginalności wyróżnić należy innowacje kreatywne i imitujące . Te pierwsze są wynikiem oryginalnych i samodzielnych rozwiązań.
Innowacje te nie były dotąd produkcyjnie wykorzystywane, wiążą się więc z pierwszym ich zastosowaniem. Innowacje imitujące dotyczą zjawiska dyfuzji. To ono pozwala na rozprzestrzenienie innowacji w gospodarce. Bardzo często wynikają z zakupienia licencji na produkcję danej nowości.

9. rozróżnienie pojęć
Dywersyfikacja - wprowadzenie nowych, dotychczas niewytwarzanych wyrobów (usług), realizowanych z wykorzystaniem dotychczasowych lub odmiennych technologii, zaspokajających inne potrzeby niż wyroby (usługi) obecne.
Dywersyfikacja może dotyczyć:
1. produktów i usług
2. rynków zbytu
3. technologii
4. dostawców
5. odbiorców
6. źródeł finansowania
7. bazy B+R
8. struktury działalności (produkcji)
9. inwestycji (portfel inwestycyjny)

Modernizacja - unowocześnienie, uwspółcześnienie produktu, trwałe ulepszenie, unowocześnienie np. istniejącego obiektu budowlanego prowadzące do zwiększenia jego wartości użytkowej.
Obejmuje prace związane z podnoszeniem walorów estetycznych i użytkowych budynku lub innego produktu. W ramach modernizacji może zostać wzbogacona architektura budynków, projektowanych niegdyś według uniwersalnego wzorca, prowadząc do nadania budynkowi wyrazu odpowiadającemu panującym aktualnie modom i gustom.

10. definicja procesu innowacyjnego

Fazy procesu innowacyjnego

Proces innowacyjny - kreatywne działanie, prowadzące do powstania oraz praktycznego zastosowania nowych rozwiązań technicznych
wg Webera:
twórczość                 poszukiwanie rozwiązania problemu           innowacja
wg Dafta:
potrzeba             pomysł           projekt             decyzja o zastosowaniu             wdrożenie


Proces innowacyjny jest zjawiskiem złożonym i wielofazowym. Może on być rozumiany jako: "całokształt czynności niezbędnych do przygotowania i praktycznego zastosowania oraz rozprzestrzenienia nowych rozwiązań technologicznych, ekologicznych, organizacyjnych, ekonomicznych, społecznych, itd." Początkiem tego procesu jest zatem pierwsza koncepcja, która następnie wchodzi w kolejne fazy przetwarzania. Ostatecznie natomiast mamy do czynienia z pierwszym zastosowaniem i dalszą dyfuzją tejże innowacji. Również działania podjęte przed pojawieniem się pierwszej koncepcji włączyć można do tego procesu .


11. innowacje pchane i ssane

W okresie dominacji rynku producenta panującym sposobem (modelem) realizacji innowacji były tzw. innowacji pchane. Oznaczało to, że źródłem innowacji były prace badawczo-rozwojowe w instytutach naukowych i w przemyśle. Model innowacji pchanej musiał być jednak modyfikowany w momencie, gdy potrzeby klientów zaczęły decydować o sukcesie rynkowym produktu (coraz częściej innowacja pojawiała się pod wpływem zapotrzebowania rynku.

Model innowacji ssanej zdecydowanie dominuje na rynku w ostatnim okresie. Przed rozpoczęciem procesu innowacyjnego przeprowadzane są badania rynkowe, aby nowy produkt w największym stopniu odpowiadał bieżącym potrzebom klientów. Możemy to przedstawić następująco:

   1) Innowacje pchane
     

NAUKA    Innowacje   Rynek

   Badanie i Rozwój

   2) Innowacje ssane
     

Potrzeby na rynek        Badanie i rozwój     Innowacje            Rynek
 
 

   Innowacje pchane czasami uzupełniane stwierdzeniem to innowacje tłoczone przez naukę, natomiast innowacje ssane to innowacje ssane przez rynek.

 

Wkuwanko.pl jako podmiot świadczący usługę hostingu materiałów edukacyjnych nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość.

Aby zgłosić naruszenie prawa autorskiego napisz do nas.

ikona Pobierz ten dokument

Wróć do kategorii

wkuwanko.pl

Wasze komentarze: dodaj komentarz

 • Nie ma jeszcze komentarzy do tego materiału.

Materiały w kategorii Psychologia [74]

 • podgląd pobierz opis 01 Moralność i Etyka
 • podgląd pobierz opis 02 Światopogląd aksjologiczny
 • podgląd pobierz opis 03 Relacje pojęć moralność i etyka
 • podgląd pobierz opis 04 Dziedziny i zadania refleksji etycznej
 • podgląd pobierz opis 05 Zycie gosp a nauki ekonom i etyka
 • podgląd pobierz opis 06 Wartość i moralność pracy
 • podgląd pobierz opis 07 Spory wokół kwestii stosunków własnościowych
 • podgląd pobierz opis 08 Zasada sprawiedliwości
 • podgląd pobierz opis 09 Prawa do zysku i bogactwa
 • podgląd pobierz opis 10 Podział pracy i zróżnicowanie moralności
 • podgląd pobierz opis 11 Czy biznes jest zawodem
 • podgląd pobierz opis 12 Czy możliwa jest etyka biznesu
 • podgląd pobierz opis 13 Zarys historyczny etyki biznesu
 • podgląd pobierz opis 14 Uwarunkowania i uzasadnienia etyki biznesu
 • podgląd pobierz opis 15 Podstawowe zakresy etyki biznesu
 • podgląd pobierz opis 16 Etos Biznesu
 • podgląd pobierz opis 18 Pracodawca - Pracownicy
 • podgląd pobierz opis 19 Etyka kupiecka
 • podgląd pobierz opis 20 Uczciwa konkurencja
 • podgląd pobierz opis 21 Praktyki korupcyjne
[ Misja ] [ Regulamin ] [ Kontakt ] [ Reklama ]   © wkuwanko.pl 2008-2019 właściciel serwisu SZLIFF

Partnerzy: matzoo.pl matmag.pl batmat.pl onlinefm.pl pisupisu.pl Matematyka radio online