Kategorie materiałów Ekonomia

Przedmiot: Zarządzanie strategiczne Wróć do kategorii

Istota analizy SWOT

plik Pobierz Istota analizy SWOT.txt


Analiza SWOT jest metodą kompleksową służącą do: badania przedsiębiorstwa
1) Analiza wewnętrzna (silne i słabe strony), oraz badania otoczenia.
Obejmuje następujące obszary funkcjonowania przedsiębiorstwa:
- Konkurenci,
- Produkty
- Sytuacja finansowa
- Przebiegi produkcyjne, koszty wytwarzania itp.,
- Marketing,
- Działalność badawczo rozwojowa
- Działalność eksploatacyjna i procesy pomocnicze,
- Patenty kontakty i układy handlowe,
- Technika wytwarzania.
2) Analiza zewnętrzna (okazje i zagrożenia) na którą składają się następujące elementy:
- Konkurenci,
- Technologia (postęp techniczny),
- Sytuacja gospodarcza kraju i świata (np. kryzys, inflacja, recesje),
- Sytuacja polityczna w kraju i na świecie,
- Plany i działalność rządu,
- Prawo, podatki, cła,
- Inne czynniki otoczenie, mające wpływy na funkcjonowanie przedsiębiorstwa.
Metoda SWOT dzieli się na etapy. Cztery pierwsze należą do analizy, trzy ostatnie to czynności zmierzające do wyboru strategii przedsiębiorstwa:
1) Uzyskanie odpowiedzi na pytania dotyczące profilu działania przedsiębiorstwa.
2) Identyfikacja makrootoczenia przedsiębiorstwa.
3) Sporządzanie analiz bieżącej sytuacji przedsiębiorstwa, prognoz na przyszłość.
4) Określenie słabych i mocnych stron organizacji.
5) Sformułowanie warunków strategii przedsiębiorstwa.
6) Określenie działań i taktyk przedsiębiorstwa dla osiągnięcia celów strategicznych.
7) Przygotowanie planu strategicznego będącego wypadkową analizy słabych i mocnych stron organizacji w powiązaniu z szansami oraz zagrożeniami występującymi w otoczeniu.

Uznano, że te firmy mają szansę na sukces, w których po przeprowadzeniu analizy można ułożyć następująca zależność: szansa + mocne strony >zagrożenia + słabe strony
Wyniki analizy SWOT w firmie;
SZANSE;
§ Stabilizacja kraju, pieniądza, otwarcie rynków zagranicznych, wchodzenie Polski do struktur zachodnich, dopływ zachodniej technologii i kapitału, prywatyzacja przedsiębiorstw, powstanie rynku pracy i kapitałowego, inwestycje w infrastrukturę sektora, umiarkowana rywalizacja w sektorze, niskie koszty wchodzenia do sektorów pośrednich, powstanie kredytów.
ZAGROŻENIA;
· Postępująca demonopolizacja gospodarki, rosnąca konkurencja krajowa i zagraniczna, zniesienie barier celnych, wzrost stopy inflacji, wzrost cen paliw i energii, mała siła nabywcza społeczeństwa, niedorozwój infrastruktury, zwiększone wymagania klientów, pojawienie się atrakcyjnych substytutów, wzrost rygorów ochrony środowiska.
MOCNE STRONY; wysoki poziom badań rozwojowych i technologicznych, dobre powiązania z dostawcami i odbiorcami, nowoczesna technologia (zakup licencji), dobrze przygotowana młoda kadra, nowa struktura organizacyjna, kooperacja z firmą zagraniczną, kontynuowane zamówienie rządowe.
SŁABE STRONY; słabo rozwinięta sieć sprzedaży, silne uzależnienie od jednego produktu, relatywnie niska jakość usług, brak badań rynku i skutecznego marketingu, brak własnego transportu, duże zamrożenie kapitału w zapasach, niesprawny system komunikacji, brak oczyszczalni ścieków.

Wkuwanko.pl jako podmiot świadczący usługę hostingu materiałów edukacyjnych nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość.

Aby zgłosić naruszenie prawa autorskiego napisz do nas.

ikona Pobierz ten dokument

Wróć do kategorii

wkuwanko.pl

Wasze komentarze: dodaj komentarz

 • Nie ma jeszcze komentarzy do tego materiału.

Materiały w kategorii Zarządzanie strategiczne [52]

 • podgląd pobierz opis Analiza strategiczna - ściąga ŚCIĄGA
 • podgląd pobierz opis Analiza strategiczna banku [39 stron]
 • podgląd pobierz opis Analiza SWOT przystępnie
 • podgląd pobierz opis Cykl życia produktu
 • podgląd pobierz opis Funkcje w procesie zarządzania
 • podgląd pobierz opis główne założenia Taylora
 • podgląd pobierz opis Henri Fayol - 14 zasad zarządzania
 • podgląd pobierz opis Henry Fayol - funkcje kierownicze
 • podgląd pobierz opis Istota analizy SWOT
 • podgląd pobierz opis Istota zarządzania strategicznego
 • podgląd pobierz opis Jakość – zarządzanie jakością [38 stron]
 • podgląd pobierz opis Koncepcje zarządzania
 • podgląd pobierz opis Konflikty w organizacjach
 • podgląd pobierz opis Kultura organizacyjna
 • podgląd pobierz opis Metoda burza mózgów [10 stron]
 • podgląd pobierz opis metoda delficka
 • podgląd pobierz opis Metody wartościowania pracy - rozdział 01
 • podgląd pobierz opis Metody wartościowania pracy - rozdział 02
 • podgląd pobierz opis Metody wartościowania pracy - rozdział 03
 • podgląd pobierz opis Metody wartościowania pracy - rozdział 04
[ Misja ] [ Regulamin ] [ Kontakt ] [ Reklama ]   © wkuwanko.pl 2008-2018 właściciel serwisu SZLIFF

Partnerzy: matzoo.pl matmag.pl batmat.pl onlinefm.pl pisupisu.pl Matematyka radio online