Kategorie materiałów Ekonomia

Przedmiot: Zarządzanie Wróć do kategorii

Japońskie koncepcje zarządzania

plik Pobierz Japonskie koncepcje zarzadzania.pdf

2008-12-12
1
Japońskie koncepcje zarządzania
WSPÓŁCZESNE KONCEPCJE ZARZĄDZANIA
Kaizen oznacza ciągłe doskonalenie.
Ponadto oznacza ciągłe udoskonalanie
w życiu osobistym, domowym, na
płaszczyźnie społecznej i w pracy. W
przedsiębiorstwie kaizen to ciągłe
doskonalenie się wszystkich –
menedżerów i pracowników
Źródło: .Masaaki Imai, Kaizen. Klucz do konkurencyjnego sukcesu Japonii, MT Biznes, Warszawa 2007.
Kaizen
• Silnie zorientowana na japońską kulturę pracy
• Jeszcze bardziej niż w TQMzwraca uwagę na
konieczność zaangażowania pracowników i ciągłe
ulepszanie i sterowanie procesami
• Polega ciągłym wprowadzaniu nieznacznych
ulepszeń dokonywanych przy użyciu istniejących
narzędzi lub systemów praz pracowników danych
działów
2008-12-12
2
Kaizen według M. Imai obejmuje
• Orientację na klienta
• TQC
• Robotyzację
• Koła jakości (QC)
• System sugestii
• Automatyzację
• Dyscyplinę w miejscu pracy
• Total Productive Maintenance
• Kaban
• Doskonalenie jakości
• Just-in-time
• Zero defektów
• Pracę w małych zespołach
• Współpracę między różnymi szczeblami organizacji
• Wzrost produktywności
• Rozwój nowych produktów
TPM(Total ProductiveMaintenance)-
Kompleksowe utrzymanie parku
maszynowego
Koncentracja na doskonaleniu maszyn i
urządzeń, maksymalizacji ich wydajności poprzez
stosowanie działań zapobiegającym awariom w
cały okresie ich użytkowania
Just-in-Time
• Po raz pierwszy zastosowany w Toyota Motor
Corp.
• Dokładana ilość części potrzebnych w procesie
produkcji powinna być dostarczana dokładnie
na czas
• Wykorzystanie koncepcji kaban
2008-12-12
3
Kaizen a innowacje
Oczekiwany standard
Oczekiwany standard
Innowacja
Innowacja
KAIZEN
KAIZEN
Innowacja
CZAS
CZAS
Źródło: .Masaaki Imai, Kaizen. Klucz do konkurencyjnego sukcesu Japonii, MT Biznes, Warszawa 2007.
Przyczyny powstawania marnotrawstwa (MUDA)
• Działania nie dające wyników zgodnych z oczekiwaniami – błędy
• Działania zbędne , w wyniku których wartość wyrobu/usługi nie
ulega zwiększeniu
• Nadprodukcja – wyprodukowanie więcej niż w danym okresie
jest potrzebne co tworzy nadwyżki stanów magazynowych i
ryzyko utraty wartości
• Niewłaściwe magazynowanie – długi czas wyszukiwania
potrzebnych materiałów i części, ryzyko utraty właściwości
• Uszkodzenie materiałów, części lub wyrobów w trakcie
transportu
• Długie oczekiwanie – czas ,w którym wartość wyrobu/usługi nie
zwiększa się
• Przemieszczenia produktu/usługi/danych/informacji/ludzi, w
wyniku którego wartość wyrobu/usługi lub wiedza o nim nie
ulegają zwiększeniu
• Niepotrzebne wydatki na dobra/usługi/podróże/informacje,
które nie przysparzają przedsiębiorstwu dodatkowej wartości.
Źródło: A. Hammrol, Zarządzanie jakością z przykładami, PWN, Warszawa 2008.
Elementy koncepcji 5S
Seiri SELEKCJA
Seiton SYSTEMATYKA
Seiso SPRZĄTANIE
Seiketsu STANDARYZACJA
Shitsuke SAMODYSCYPLINA
2008-12-12
4
Postępowanie w metodzie 5S
Przygotowanie kadry
Przygotowanie wykonawcy
Wdrożenie i cykliczna kontrola SELEKCJA
SELEKCJA
SPRZĄTANIE
STANDARYZACJA
SAMODYSCYPLINA
Utrzymywanie ciągłości działań
Wdrożenie metody docelowej
Źródło: J. Bernais, i in., ABC współczesnych koncepcji i metod zarządzania, Wydawnictwo AE, Katowice 2007.
Zalety koncepcji 5S
• Krótki czas wprowadzanie
• Podwyższenie produktywności
• Lepsza jakość
• Terminowość dostaw
• Bezpieczeństwo pracy
• Podstawa do dalszego usprawniania organizacji
SYSTEM SHIGEO SHINGO
Etap przygotowawczy: najlepsze sposoby
myślenia
I. Zidentyfikowanie problemu
II. Koncepcje przygotowania ulepszeń
III. Opracowanie projektu ulepszeń
IV. Wdrożenie usprawnień do praktyki
Źródło: opracowanie na podstawie: Z. Martyniak, Nowe metody i koncepcje zarządzania, AE Kraków 2002
2008-12-12
5
Etap przygotowawczy
• Stosowanie zasad klasyfikacji pozwalających
na uporządkowanie idei i obserwacji
• Szukanie związków między obiektami i
zjawiskami
• Obserwacja i myślenie w sposób analityczny,
uwzględnianie „detali”
Etap I – Identyfikacja problemu
• Nie należy akceptować aktualnego stanu,
• Należy poszukiwać problemów tam gdzie nie
spodziewa się ich znaleźć
• Należy poszukiwać elementów pracy
zwiększających koszty bez zwiększania efektów
• Zawsze trzeba poszukiwać przyczyn
Etap II – Koncepcje przygotowania
ulepszeń
• Zrozumienie stanu istniejącego (co się
wykonuje?, kto to wykonuje?, jak się
wykonuje?, gdzie się wykonuje?, kiedy się
wykonuje?)
• Poszukiwanie celów (możliwość realizacji:
łatwiej, lepiej, szybciej i po niższych kosztach)
2008-12-12
6
Etap III – Opracowanie projektów
ulepszeń
• Obserwacja i krytyczna analiza stanu
istniejącego
• Burza mózgów mająca na celu wskazanie
propozycji ulepszeń
• Krytyczna selekcja pomysłów i wyłonienie
najlepszych spośród nich
Etap IV – Wprowadzenie ulepszeń do
praktyki
• Pokonanie oporów wobec zmian przez lepsze
poznanie ich mechanizmów
• Przekonanie decydentów o zaletach
wprowadzanych zmian (metoda indukcyjna i
strategia 90%)

Wkuwanko.pl jako podmiot świadczący usługę hostingu materiałów edukacyjnych nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość.

Aby zgłosić naruszenie prawa autorskiego napisz do nas.

ikona Pobierz ten dokument

Wróć do kategorii

wkuwanko.pl

Wasze komentarze: dodaj komentarz

 • Nie ma jeszcze komentarzy do tego materiału.

Materiały w kategorii Zarządzanie [131]

 • podgląd pobierz opis Analiza FMEA [18 stron]
 • podgląd pobierz opis analiza strategiczna
 • podgląd pobierz opis Analiza strategiczna banku [39 stron]
 • podgląd pobierz opis Analiza struktury otoczenia organizacji [8 stron]
 • podgląd pobierz opis Analiza SWOT - definicje
 • podgląd pobierz opis Bariery skutecznej komunikacji
 • podgląd pobierz opis Benchmarking
 • podgląd pobierz opis Bilans
 • podgląd pobierz opis Budowa kadr - ściąga ŚCIĄGA
 • podgląd pobierz opis Cash manager NOWOŚĆ
 • podgląd pobierz opis cechy informacji użytecznej
 • podgląd pobierz opis Cechy zarządzania wg Druckera
 • podgląd pobierz opis cel badania czasu techniką obserwacji migawkowych
 • podgląd pobierz opis Charakter nurtów zarządzania strategicznego
 • podgląd pobierz opis Charakterystyka strategii Portera
 • podgląd pobierz opis chronometraż
 • podgląd pobierz opis Controlling
 • podgląd pobierz opis Controlling
 • podgląd pobierz opis Controlling jako instrument efektywnego zarządzania [12 stron]
 • podgląd pobierz opis Cykl życia produktu
[ Misja ] [ Regulamin ] [ Kontakt ] [ Reklama ]   © wkuwanko.pl 2008-2018 właściciel serwisu SZLIFF

Partnerzy: matzoo.pl matmag.pl batmat.pl onlinefm.pl pisupisu.pl Matematyka radio online