Kategorie materiałów Ekonomia

Przedmiot: Zarządzanie strategiczne Wróć do kategorii

Koncepcje zarządzania

plik Pobierz Koncepcje zarzadzania.txt

1. Scharakteryzuj kierunki badań w strukturalnych koncepcjach zarządzania Fridericka Taylora i Henry Fasola i określ trwałe wartości wniesione przez tych klasyków do praktyki zarządzania.

Taylor proponuje redukcję zatrudnienia ( pracowników mało efektywnych), ustalił normy wydajnościowe, należy robotników przyuczać do pracy, tym modelem odniósł sukces. Po czasie kazał pracownikom więcej i ciężej pracować, co spotkało się z niezadowoleniem, postawiono mu zarzut nieludzkiego traktowania pracowników.
 *1przesunięcie całej odpowiedzialności za organizowanie pracy z robotnika na kierownika,
*2 opracowanie prawdziwej nauki zarządzania,
*3naukowy dobór pracowników,
*4naukowe wyszkolenie i doskonalenie pracownika,
*5bezpośrednia i przyjazna współpraca między kierownictwem i pracownikami.

Frederick Taylor wniósł, iż naukowe zarządzanie jest budowane na wzajemnym zaufaniu, harmonia między kierownikiem, a pracownikiem. Naukowe kierownictwo polega na przestrzeganiu 4 głównych zasad:
- opracowanie prawdziwej nauki zarządzania, aby można było ustalić najlepszą metodę wykonania każdego zadania,
- naukowym doborze pracowników aby można było każdemu pracownikowi przydzielić pracę do której się najbardziej nadaje
- naukowym wyszkoleniu i doskonaleniu pracownika
- utrzymanie atmosfery przyjaznej współpracy między kierownictwem i pracownikami.

Fayol jako pierwszy usystematyzował postępowanie kierowników:
*rozłączny podział pracy administracyjnej między poszczególne stanowiska i wyraźna specjalizacja sferze pracy,
*rozgraniczenie ściśle określonych kompetencji, niezbędnych do pełnienia poszczególnych funkcji,
*budowa hierarchii funkcji stanowisk oraz
niesprzecznej sieci zależności między nimi,
*utrzymanie dyscypliny w pracy administracyjnej
*podporządkowanie interesu osobistego urzędników wymogom sprawnego funkcjonowania całej organizacji

Współcześnie mamy piony organizacyjne, które odpowiadają strukturze Fayola.
Administracja spaja wszystkie funkcje (powyżej „a” - „e”).
Wg Fayala administracja oznaczała:
- przewidywanie;
- organizowanie;
- koordynowanie;
- rozkazywanie;
- kontrolowanie
są to funkcje lub czynności, które powinien spełniać każdy przełożony.
Współczesny schemat zarządzania:
1. planowanie
2. organizowanie;
3. motywowanie;
4. kontrolowanie
(bardzo istotna jest powyższa kolejność).

Wkuwanko.pl jako podmiot świadczący usługę hostingu materiałów edukacyjnych nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość.

Aby zgłosić naruszenie prawa autorskiego napisz do nas.

ikona Pobierz ten dokument

Wróć do kategorii

wkuwanko.pl

Wasze komentarze: dodaj komentarz

 • Nie ma jeszcze komentarzy do tego materiału.

Materiały w kategorii Zarządzanie strategiczne [52]

 • podgląd pobierz opis Analiza strategiczna - ściąga ŚCIĄGA
 • podgląd pobierz opis Analiza strategiczna banku [39 stron]
 • podgląd pobierz opis Analiza SWOT przystępnie
 • podgląd pobierz opis Cykl życia produktu
 • podgląd pobierz opis Funkcje w procesie zarządzania
 • podgląd pobierz opis główne założenia Taylora
 • podgląd pobierz opis Henri Fayol - 14 zasad zarządzania
 • podgląd pobierz opis Henry Fayol - funkcje kierownicze
 • podgląd pobierz opis Istota analizy SWOT
 • podgląd pobierz opis Istota zarządzania strategicznego
 • podgląd pobierz opis Jakość – zarządzanie jakością [38 stron]
 • podgląd pobierz opis Koncepcje zarządzania
 • podgląd pobierz opis Konflikty w organizacjach
 • podgląd pobierz opis Kultura organizacyjna
 • podgląd pobierz opis Metoda burza mózgów [10 stron]
 • podgląd pobierz opis metoda delficka
 • podgląd pobierz opis Metody wartościowania pracy - rozdział 01
 • podgląd pobierz opis Metody wartościowania pracy - rozdział 02
 • podgląd pobierz opis Metody wartościowania pracy - rozdział 03
 • podgląd pobierz opis Metody wartościowania pracy - rozdział 04
[ Misja ] [ Regulamin ] [ Kontakt ] [ Reklama ]   © wkuwanko.pl 2008-2018 właściciel serwisu SZLIFF

Partnerzy: matzoo.pl matmag.pl batmat.pl onlinefm.pl pisupisu.pl Matematyka radio online