Kategorie materiałów Ekonomia

Przedmiot: Polityka fiskalna Wróć do kategorii

Kursy walutowe

plik Pobierz Kursy walutowe.doc

tabele w pliku do pobrania.

Kursy walutowe i rynek dewizowy. Aktywa
Kurs walutowy stanowi cenę jednej waluty wyrażoną w innej walucie. Ale kurs ten, jako cena pieniądza jednego kraju wyrażona w pieniądzu innego kraju, jest także ceną aktywów. Aktywa stanowią taką formę bogactwa, w której siła nabywcza ulega transferowi z okresu teraźniejszego na okres przyszły. Teraźniejsza wartość aktywów posiadanych przez nabywcę odnoszona jest do produktów i usług, które spodziewa się on uzyskać w przyszłości. Podobnie ma się rzecz z kursem walutowym. Kurs teraźniejszy rozpatrywany jest w kontekście przewidywanego jego poziomu w przyszłości.

Kursy walut i transakcje międzynarodowe
Każdy kraj posiada walutę, w której wyrażona jest wartość towarów i usług, np. dolary w USA, marki w Niemczech, funty sterlingi w Wielkiej Brytanii, jeny w Japonii, australe w Argentynie. Kursy walut odgrywają istotną rolę w wymianie międzynarodowej, ponieważ pozwalają na porównanie cen towarów i usług wytwarzanych w różnych krajach.

Ceny krajowe i zagraniczne
Znając kurs wymiany pomiędzy walutami dwu krajów można obliczyć cenę eksportu jednego kraju wyrażoną w pieniądzu drugiego kraju.

Przykład
Ile kosztowałby w dolarach sweter wyprodukowany w przędzalni w Edynburgu, kosztujący 50 funtów sterlingów? Odpowiedź znajdziemy mnożąc cenę swetra w funtach, 50, przez cenę funta przeliczoną na dolary, czyli kurs wymienny dolar/funt sterling.
Przy kursie 1,50 $ za 1 funta cena swetra w $ wynosi: 1,50 x 50 = 75.
Zmiana kursu $ w stosunku do funta zmieni cenę swetra w $.
Przy kursie 1,25 $ za 1 funta sweter kosztowałby tylko 1,25 x 50 = 62,50 $ przy założeniu oczywiście, że cena wyrażona w funtach pozostawałaby bez zmiany.
Przy kursie 1,75 $ za 1 funta cena swetra w $ byłaby wyższa: 1,75 x 50 = 87,50.

Zmiany kursu walutowego określane są jako deprecjacja lub aprecjacja. Deprecjacja funta w stosunku do $ przejawia się w spadku ceny funta wyrażonej w $, np. w zmianie kursu walutowego z 1,50 $ za 1 funta na 1,25 $ za 1 funta. Przedstawiony uprzednio przykład pokazuje, że przy pozostałych warunkach bez zmian deprecjacja waluty danego kraju czyni jego produkty tańszymi dla zagranicy. Wzrost ceny funta w przeliczeniu na $ (np. z 1,50 $ za 1 funta na 1,75 $ za 1 funta) stanowi aprecjację funta w stosunku do $. Przy pozostałych warunkach bez zmian aprecjacja waluty danego kraju czyni jego produkty droższymi dla zagranicy.
Zmiany w kursie walutowym przedstawione w powyższym przykładzie powodują równoczesną zmianę cen, jakie Brytyjczycy muszą płacić za towary amerykańskie. Przy kursie 1,50 $ za 1 funta cena pary amerykańskich dżinsów kosztujących 45 $ wynosi w funtach: 45/1,50 = 30. Zmiana kursu na 1,25 $ za 1 funta, stanowiąc deprecjację funta w stosunku do $, jest zarazem wzrostem ceny $ w funtach, tj. aprecjacją $ w stosunku do funta. Ta aprecjacja $ czyni dżinsy amerykańskie droższymi dla Brytyjczyków, podnosząc ich cenę w funtach do: 45/1,25 = 36. Zmiana kursu z 1,50 $ za 1 funta na 1,75 $ za 1 funta - aprecjacja funta w stosunku do $, ale deprecjacja $ w stosunku do funta - obniża cenę dżinsów w funtach do: 45/1,75 = 25,71.
Gdy waluta danego kraju ulega deprecjacji, cudzoziemcy stwierdzają, że jego eksport jest tańszy, a mieszkańcy kraju stwierdzają, że import z zagranicy jest droższy. Aprecjacja powoduje skutek odwrotny: cudzoziemcy płacą więcej za produkt danego kraju, a konsumenci krajowi płacą mniej za produkty zagraniczne.
Kursy walut i ceny relatywne
Popyt na import oraz popyt na eksport, podobnie jak popyt na wszystkie dobra i usługi, ulega wpływowi relatywnych cen, takich jak cena swetrów wyrażona w dżinsach. Kursy walutowe pozwalają także obliczać relatywne ceny produktów i usług, które są wyrażone w różnych walutach.
Amerykanin podejmując decyzję, ile wydać na amerykańskie dżinsy, a ile na brytyjskie swetry, musi wyrazić ich ceny we wspólnej walucie, aby kalkulować cenę swetrów w przeliczeniu na dżinsy. Widzieliśmy, że kurs 1,50 $ za 1 funta oznacza, że Amerykanin płaci 75 $ za sweter wyceniony w Wielkiej Brytanii na 50 funtów. Ponieważ cena pary amerykańskich dżinsów wynosi 45 $, to cena swetrów w przeliczeniu na dżinsy wynosi: 75 $ za sweter/45 $ za parę dżinsów = 1,67 par dżinsów za sweter. Naturalnie, Brytyjczyk napotyka tę samą relatywną cenę: 50 funtów za sweter/30 funtów a parę dżinsów = 1,67 par dżinsów za sweter.
Tablica pokazuje relatywne ceny, jakie ukształtowałyby się przy kursie 1,25 $ za 1 funta, 1,50 $ za 1 funta i 1,75 $ za 1 funta przy założeniu, że cena dżinsów w $ i cena swetrów w funtach nie uległyby modyfikacji wskutek zmian kursu walutowego.

Kursy walutowe i relatywne ceny amerykańskich dżinsów i brytyjskich swetrów
Kurs waluty (dol/funt)
Relatywna cena (para dżinsów/sweter)
1,25
1,39
1,50
1,67
1,75
1,94

Z tablicy wynika, że jeśli cena pieniężna nie ulega zmianie, to aprecjacja $ w stosunku do funta czyni swetry tańszymi w przeliczeniu na dżinsy (za każdą parę dżinsów można nabyć więcej swetrów), podczas gdy deprecjacja $ w stosunku do funta czyni swetry droższymi w przeliczeniu na dżinsy (za każdą parę dżinsów można nabyć mniej swetrów). Ta kalkulacja ilustruje ogólną zasadę: Przy pozostałych warunkach bez zmian aprecjacja waluty danego kraju podnosi relatywne ceny jego eksportu i obniża relatywne ceny jego importu. I na odwrót, deprecjacja obniża relatywne ceny eksportu danego kraju i podnosi relatywne ceny jego importu.

Rynek dewizowy
Rynek, na którym dokonuje się transakcji walutami międzynarodowymi, nazywa się rynkiem dewizowym.
Głównymi uczestnikami rynku dewizowego są: banki handlowe, korporacje zaangażowane w handlu międzynarodowym, instytucje finansowe o charakterze niebankowym (firmy maklerskie, towarzystwa ubezpieczeniowe), banki centralne, poszczególni ludzie, np. turyści, którzy kupują w hotelach waluty obce.
Kursy kasowe i terminowe
Dotychczas rozważane transakcje dewizowe dokonywane były z natychmiastową realizacją (tzw. „na miejscu”). Mogą też występować tzw. transakcje terminowe, polegające na tym, że uczestnicy zgadzają się na wymianę walut w ustalonym przyszłym terminie wg wcześniej uzgodnionego kursu. Np. na 30 dni dwaj partnerzy mogą uzgodnić w dniu 1 marca wymianę 100000 funtów za 136 000 $ z ważnością na 31 marca.

Wkuwanko.pl jako podmiot świadczący usługę hostingu materiałów edukacyjnych nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość.

Aby zgłosić naruszenie prawa autorskiego napisz do nas.

ikona Pobierz ten dokument

Wróć do kategorii

wkuwanko.pl

Wasze komentarze: dodaj komentarz

 • Nie ma jeszcze komentarzy do tego materiału.

Materiały w kategorii Polityka fiskalna [22]

 • podgląd pobierz opis Aktywna i pasywna polityka fiskalna
 • podgląd pobierz opis Funkcja Laffera
 • podgląd pobierz opis Funkcje polityki fiskalnej
 • podgląd pobierz opis Istota podatków i ich rodzaje
 • podgląd pobierz opis IX - Sektor finansow publicznych
 • podgląd pobierz opis Kursy walutowe
 • podgląd pobierz opis Podatki polityki fiskalnej
 • podgląd pobierz opis Polityka budżetowa
 • podgląd pobierz opis Polityka finansowa
 • podgląd pobierz opis Polityka finansowa - 14 str
 • podgląd pobierz opis Polityka finansowa państwa
 • podgląd pobierz opis POLITYKA FINANSOWA PAŃSTWA
 • podgląd pobierz opis Polityka fiskalana – 30 str
 • podgląd pobierz opis Polityka Fiskalna - 02
 • podgląd pobierz opis Polityka Fiskalna - 22 str
 • podgląd pobierz opis Polityka fiskalna – A.B.
 • podgląd pobierz opis Polski system podatkowy
 • podgląd pobierz opis Porównanie - gospodarka rynkowa a centralnie planowana.
 • podgląd pobierz opis Przyczyny zjawiska bezrobocia
 • podgląd pobierz opis Społeczno ekonomiczne następstwa inflacji
[ Misja ] [ Regulamin ] [ Kontakt ] [ Reklama ]   © wkuwanko.pl 2008-2018 właściciel serwisu SZLIFF

Partnerzy: matzoo.pl matmag.pl batmat.pl onlinefm.pl pisupisu.pl Matematyka radio online