Kategorie materiałów Ekonomia

Przedmiot: Logistyka Wróć do kategorii

Logistyka - metoda ABC i XYZ

plik Pobierz Logistyka - metoda ABC i XYZ.doc

 

 

METODA XYZ

 

 

W momencie gdy stosujemy analizę XYZ poszczególne rodzaje materiałów dzielone są na trzy podstawowe grupy:

grupa X (regularne zapotrzebowanie), czyli materiały, na które jest regularne zapotrzebowanie przy założeniu możliwości występowania niewielkich wahań, jak również wysoką dokładnością prognozowania poziomu tego zapotrzebowania (zużycia), ciągłe zużycie, wahania okazyjne równające się wielkości niedostatków < 20 % stałego zużycia.

grupa Y (wahania sezonowe występujące w popycie), materiały te charakteryzują się zapotrzebowaniem mającym charakter wahań sezonowych lub/i występowaniu istotnego przyrostu ze średnią trafnością prognoz; zużycie podlega silnym wahaniom wynoszącym 20-50 % stałego zużycia.

grupa Z (zapotrzebowanie występujące sporadycznie), materiały te zakwalifikowane do grupy Z charakteryzują się bardzo nieregularnym zapotrzebowaniem i niską dokładnością jego prognoz; zużycie podlega silnym wahaniom wynoszącym > 50 % zużycia stałego.

 

Jeżeli analiza XYZ zostanie włączona przez sferę zaopatrzenia jako instrument wsparcia decyzyjnego to na jej podstawie może okazać się celowe aby dla materiałów zakwalifikowanych do grupy X opracować system zaopatrzenia zsynchronizowanego z procesami produkcyjnymi, dla grupy Y, system zaopatrzenia z zadaniem utworzenia określonego poziomu zapasów magazynowych, a w odniesieniu do grupy Z system zaopatrzenia zgodny z nieregularnymi potrzebami.

Istotną cechą materiałów w analizie XYZ jest dokładność prognozowania poziomu ich zapotrzebowania (zużycia).

Celowe jest łączne stosowanie analizy ABC i XYZ.

 

 

POŁĄCZENIE ANALIZ ABC i XYZ

 

W poniższej tabeli ukazane jest powiązanie obu metod, co ułatwia podjęcie odpowiednich działań w sferze gospodarki materiałowej.

 

Materiały w polu XA powinny być traktowane ze szczególną starannością, z uwagi na wysoką wartość, a ich zapasy powinny być niskie, ponieważ występuje wysoka dokładność prognozowanie ich zużycia.

Materiały w polu ZC, dla nich dokonuje się rutynowych działań w sferze gospodarki zaopatrzeniowej z powodu niskiej wartości. Poziom ich powinien być dość wysoki, gdyż istnieje niska dokładność prognozy poziomu zapotrzebowania na nie.

Dokładność diagnozy

Wartościowość

A

B

C

X

Wysoki poziom wartości zużycia

 

Średni poziom wartości zużycia

Niski poziom wartosci zużycia

Wysoka dokładność prognozy

 

Y

Wysoki poziom wartości zużycia

 

Średni poziom wartości zużycia

Niski poziom wartosci zużycia

Średnia dokładność prognozy

 

Z

Wysoki poziom wartości zużycia

 

Średni poziom wartości zużycia

Niski poziom wartosci zużycia

Niska dokładność prognozy

 

 

 

To jaki wybrać rodzaj zaopatrzenia w zależności od charakterystyki materiałów przedstawia poniższy schemat.

 

Wynika z niego, że bardzo mała ilość pozycji dostaw może być objęta systemem Just-in-Time. Choć w praktyce trudno o stworzenie takiego modelu gospodarki materiałowej.

 

niska

wysoka

A B C Materiały

Zlecenie materiałowe sporadyczne, ok. 30 % pozycji materiałowych

JIT, z dokł. Do 1h, ok. 1% pozycji materiałowych

Ok. 60 % pozycji materiałowych

 

 

 

Wkuwanko.pl jako podmiot świadczący usługę hostingu materiałów edukacyjnych nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość.

Aby zgłosić naruszenie prawa autorskiego napisz do nas.

ikona Pobierz ten dokument

Wróć do kategorii

wkuwanko.pl

Wasze komentarze: dodaj komentarz

 • Nie ma jeszcze komentarzy do tego materiału.

Materiały w kategorii Logistyka [61]

 • podgląd pobierz opis 1. Logistyka jako sfera działalności gospodarczej oraz dziedzina wiedzy nau...
 • podgląd pobierz opis 2. Zasada „myślenia o całości”, czyli podejścia systemowego w logistyce
 • podgląd pobierz opis Analiza ABC
 • podgląd pobierz opis Czym jest logistyka
 • podgląd pobierz opis Decyzje logistyczne
 • podgląd pobierz opis Definicja logistyki oraz krótki rys historyczny
 • podgląd pobierz opis Efekty zarządzania logistycznego [15 stron]
 • podgląd pobierz opis Eurologistyka
 • podgląd pobierz opis Eurosystem logistyczny - 1 Istota, geneza, cel eurosystemu logistycznego
 • podgląd pobierz opis Eurosystem logistyczny - 2 Strategie międzynarodowych kanałów eurologistyc...
 • podgląd pobierz opis Formuły AETR i INCOTERMS
 • podgląd pobierz opis Franchising - definicja, historia, rodzaje
 • podgląd pobierz opis Franchising jako szansa rozwoju przedsiębiorczości
 • podgląd pobierz opis Franchising w praktyce
 • podgląd pobierz opis Istota i przedmiot logistyki
 • podgląd pobierz opis Istota i rozwój logistyki w gospodarce odnośnie przedsiębiorstwa
 • podgląd pobierz opis Koszty logistyki
 • podgląd pobierz opis Logistyczna obsługa klienta [16 stron]
 • podgląd pobierz opis Logistyka - Dystrybucja
 • podgląd pobierz opis Logistyka - KANBAN
[ Misja ] [ Regulamin ] [ Kontakt ] [ Reklama ]   © wkuwanko.pl 2008-2018 właściciel serwisu SZLIFF

Partnerzy: matzoo.pl matmag.pl batmat.pl onlinefm.pl pisupisu.pl Matematyka radio online