Kategorie materiałów Ekonomia

Przedmiot: Makroekonomia Wróć do kategorii

Makroekonomia TEST z odpowiedziami 1

plik Pobierz Makroekonomia TEST z odpowiedziami 1.txt

I Test

1. Dolny punkt zwrotny w przebiegu cyklu koniunkturalnego jest wyznaczony przez:

a) ograniczenia rządowe

b) ilość pieniądza w obiegu

c) zerowy poziom inwestycji

d) poziom produkcji potencjalnej

 

2. Która z poniższych, relacji umożliwia wychodzenie gospodarki z recesji:

a) inwestycje autonomiczne - mnożnik

b) inwestycje restytucyjne - przyspieszenie

c) inwestycje indukowane - mnożnik

d) inwestycje autonomiczne - przyspieszenie

 

3. Mechanizm mnożnika tłumaczy wpływ zmian w wydatkach inwestycyjnych na:

a) przeciętną skłonność do oszczędzania

b) poziom autonomicznej konsumpcji

c) poziom globalnego popytu

d) poziom inwestycji odtworzeniowych

 

4. Zmiany planowanych zapasów powodują iż w czasie cyklu produkcja zmienia się:

a) szybciej niż potencjalna produkcja

b) wolniej niż popyt globalny

c) szybciej niż popyt globalny

d) wolniej niż potencjalna produkcja

 

5. Pojęcie naturalnej stopy bezrobocia nie obejmuje:

a) bezrobocia keynesowskiego

b) bezrobocia przejściowego

c) bezrobocia strukturalnego

d) bezrobocia klasycznego.

 

6. Zgodnie z teorią Keynesa, recesja może być skutkiem

a)wypadku wydatków

b) wzrostu wydatków państwowych

c) zmniejszenie podatków

d) wzrost całkowitej podaży dóbr i usług

 

7. Który z poniższych podatków ma charakter progresywny ( w Polsce):

a) VAT

b) od dochodów osobistych

c) od osób prawnych

d) podatek od gier

 

3. Podatki netto są to:

a) podatki pośrednie

b) pośrednie plus bezpośrednie

c) pomniejszone o transfery

d) wszystkie z powyższych

 

9. Który z poniższych wskaźników koniunktury działa z opóźnieniem :

a) inwestycje

b) liczba bezrobotnych

c) średni czas pozostawania, bez pracy

d) ilość i wartość sprzedanych akcji.

 

10. Który z poniższych aktywów charakteryzuje się najwyższą, płynnością:

a) zabytkowe meble

b) nieruchomość

c) rachunek czekowy

d) rachunek oszczędnościowy.

 

1c, 2a, 3c, 4b, 5a, 6a, 7b, 8c, 9c, l0c

Wkuwanko.pl jako podmiot świadczący usługę hostingu materiałów edukacyjnych nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość.

Aby zgłosić naruszenie prawa autorskiego napisz do nas.

ikona Pobierz ten dokument

Wróć do kategorii

wkuwanko.pl

Wasze komentarze: dodaj komentarz

 • Nie ma jeszcze komentarzy do tego materiału.

Materiały w kategorii Makroekonomia [121]

 • podgląd pobierz opis 374 Twierdzenia i Definicje
 • podgląd pobierz opis Aktywna walka z bezrobociem
 • podgląd pobierz opis Bezrobocie
 • podgląd pobierz opis Bezrobocie i kwestia społeczna bezrobocia
 • podgląd pobierz opis Bezrobocie [27 stron]
 • podgląd pobierz opis Bilans płatniczy i jego elementy
 • podgląd pobierz opis Budżet państwa – Podstawy teoretyczne
 • podgląd pobierz opis Czym jest makroekonomia
 • podgląd pobierz opis Czynniki określające popyt na pieniądz zasady określania ilości pieniąd...
 • podgląd pobierz opis Czynniki produkcji i rynek pracy
 • podgląd pobierz opis Czynniki wzrostu dochodu narodowego
 • podgląd pobierz opis Czysty monopol - TEST z odpowiedziami TEST
 • podgląd pobierz opis Deficyt budżetowy i metody jego finansowania
 • podgląd pobierz opis Dług publiczny
 • podgląd pobierz opis Dochód Narodowy - Zagadnienia
 • podgląd pobierz opis Dochód narodowy [22 strony]
 • podgląd pobierz opis Egzamin z makroekonomii
 • podgląd pobierz opis Ekonomia Alternatywna
 • podgląd pobierz opis EKONOMIA KEYNESOWSKA Teoria i Zadania
 • podgląd pobierz opis Ekonomiczna istota pieniądza [10 stron]
[ Misja ] [ Regulamin ] [ Kontakt ] [ Reklama ]   © wkuwanko.pl 2008-2018 właściciel serwisu SZLIFF

Partnerzy: matzoo.pl matmag.pl batmat.pl onlinefm.pl pisupisu.pl Matematyka radio online