Kategorie materiałów Ekonomia

Przedmiot: Mikroekonomia Wróć do kategorii

Podmioty gospodarki rynkowej

plik Pobierz Podmioty gospodarki rynkowej.txt

 

Podmioty gospodarki rynkowej.

 


Podmiot - określona forma organizacji, która podejmuje samodzielne decyzje, kierując się własnym interesem i związanym z tym ryzykiem.

Podmiot gosp. – każdy aktywny uczestnik procesu gospodarowania. W gosp. rynkowej istnieją następujące podmioty gosp. :gosp. domowe, których reprezentantem jest konsument; przedsiębiorstwa – producent; instytucje finansowe (banki, instytuty kredytowe, giełda); instytucje państwowe; podmioty demokracji gosp.

Zachowanie podmiotów gosp. wynika z ograniczeń realnych i regulacyjnych. Ograniczenia realne wynikają z określonych warunków przyrodniczych, zasobów ludności, wielkości stojącego do dyspozycji kapitału, wymagań technologicznych oraz popytu konsumpcyjnego ludności. Ograniczenia o charakterze regulacyjnym są zwyczajowo i prawnie ustalonymi normami postępowania.

 


Instytucje finansowe: bank centralny państwa, banki komercyjne, giełda papierów wartościowych, towarzystwa ubezpieczeniowe.

W systemie finansowym państwa największa rola przypada bankowi centralnemu, który pełni następujące funkcje:

1) jest bankiem państwa, tzn. utrzymuje fundusze państwowe, realizuje wydatki oraz udziela pożyczek państwu;

2) jest bankiem emisyjnym, ponieważ posiada monopol na emisję pieniądza gotówkowego oraz organizowania jego obiegu; 3) jest bankiem banków, gdyż utrzymuje rezerwy pieniężne banków komercyjnych, udziela im kredytów oraz może kreować pieniądz bezgotówkowy w rozliczeniach między bankami.

Główną funkcją banku centralnego jest regulowanie podaży pieniądza w obiegu i oddziaływanie na politykę kredytową banków komercyjnych w celu hamowania wzrostu cen oraz wpływania na przebieg koniunktury gospodarczej kraju.

 


Bank – przedsiębiorstwo trudniące się zawodowo operacjami pieniężnymi. Trzy gł. zadania banku: gromadzenie wolnych czasowo środków pieniężnych zarówno przedsiębiorstw i instytucji jak i środków pieniężnych ludności; udzielanie kredytów na cele konsumpcyjne i inwestycyjne; udzielanie poręczeń i gwarancji bankowych.

 


Podstawowe funkcje banków komercyjnych : dokonywanie operacji związanych z prowadzeniem rachunków bieżących (czekowych) dla przedsiębiorstw i instytucji publicznych (organizowanie obrotu bezgotówkowego za pomocą czeków i przelewów); przyjmują układy terminowe, które mogą być wycofane po upływie czasu na jaki zostały złożone lub za uprzednim wypowiedzeniem; udzielają kredytów – bank bierze pod uwagę ocenę zdolności kredytowej i odpowiedzialności majątkowej klienta, przy większych kredytach inwestycyjnych może on zażądać wzglądu do księgi obrotów by sprawdzić rentowność przedsiębiorstwa, w szczególnych przypadkach może zażądać udziału we władzach przedsiębiorstwa; lokują część swoich pieniędzy w papierach wartościowych oraz zajmują się dyskontowaniem weksli.

 


Banki komercyjne zajmują się również różnymi czynnościami bankowymi: prowadzą rachunki bieżące (czekowe) dla przedsiębiorstw i różnych instytucji publicznych a więc prowadzą cały niemal obrót bezgotówkowy za pomocą czeków i przelewów; przyjmują układy terminowe, które mogą być wycofane po upływie czasu na jaki zostały złożone lub po uprzednim wypowiedzeniu; udzielają kredytów (konsumpcyjnych i inwestycyjnych), bank bierze w tym przypadku pod uwagę zdolność kredytową określonego podmiotu, w przypadku dużych kredytów inwestycyjnych bank może zarządzać wzglądu do obrotów i rentowności przedsiębiorstwa a nawet zażądać udziału w jego władzach; banki komercyjne lokują również swoje środki w papierach wartościowych (akcje, obligacje państwowe) oraz dokonują dyskontowania weksli.

 

Wkuwanko.pl jako podmiot świadczący usługę hostingu materiałów edukacyjnych nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość.

Aby zgłosić naruszenie prawa autorskiego napisz do nas.

ikona Pobierz ten dokument

Wróć do kategorii

wkuwanko.pl

Wasze komentarze: dodaj komentarz

 • Nie ma jeszcze komentarzy do tego materiału.

Materiały w kategorii Mikroekonomia [67]

 • podgląd pobierz opis 374 Twierdzenia i Definicje
 • podgląd pobierz opis Czynniki produkcji i rynek pracy
 • podgląd pobierz opis Czysty monopol - TEST z odpowiedziami TEST
 • podgląd pobierz opis Ekonomia Alternatywna
 • podgląd pobierz opis Ekonomia Gospodarstwa Domowego - wykład 1 WYKŁAD
 • podgląd pobierz opis Ekonomia Gospodarstwa Domowego - wykład 2 WYKŁAD
 • podgląd pobierz opis Ekonomiczna istota pieniądza
 • podgląd pobierz opis Elastyczność popytu i podaży - TEST z odpowiedziami TEST
 • podgląd pobierz opis Firma w warunkach wolnej konkurencji - TEST TEST
 • podgląd pobierz opis Konkurencja doskonała
 • podgląd pobierz opis Konkurencja doskonała - TEST z odpowiedziami TEST
 • podgląd pobierz opis Konkurencja niedoskonała - TEST z odpowiedziami TEST
 • podgląd pobierz opis Konsument na rynku
 • podgląd pobierz opis Koszty produkcji. Wynik finansowy
 • podgląd pobierz opis Mechanizm rynkowy - TEST z odpowiedziami TEST
 • podgląd pobierz opis Metody i narzędzia analizy ekonomicznej
 • podgląd pobierz opis Mikroekonomia - ściąga ŚCIĄGA
 • podgląd pobierz opis Mikroekonomia - Ściąga ŚCIĄGA
 • podgląd pobierz opis Mikroekonomia 129 definicji
 • podgląd pobierz opis Mikroekonomia – Mechanizm rynkowy - TEST TEST
[ Misja ] [ Regulamin ] [ Kontakt ] [ Reklama ]   © wkuwanko.pl 2008-2018 właściciel serwisu SZLIFF

Partnerzy: matzoo.pl matmag.pl batmat.pl onlinefm.pl pisupisu.pl Matematyka radio online