Kategorie materiałów Ekonomia

Przedmiot: Polityka fiskalna Wróć do kategorii

Polityka fiskalna – A.B.

plik Pobierz Polityka fiskalna – A.B..doc

POLITYKA FISKALNA
Jest częścią polityki gospodarczej i obejmuje wszelkie działania państwa w zakresie podatków i wydatków publicznych. Sektor publiczny obejmuje przede wszystkim urzędy administracji państwowej (centralnej i samorządowej), przedsiębiorstwa państwowe, agendy rządowe oraz innego typu rządowe fundusze celowe.

Głównym narzędziem polityki fiskalnej są podatki, czyli danina na rzecz państwa. Podatek ma charakter pieniężny, przymusowy, bezzwrotny i powszechny (wszyscy muszą płacić). Wyróżniamy dwie podstawowe kategorie podatków - bezpośrednie i pośrednie. Podatki bezpośrednie to takie, gdzie dokładnie określony jest tytuł podatku, czyli na przykład od zysków przedsiębiorstwa, od nieruchomości, od psów czy spadków. Podstawowym podatkiem bezpośrednim jest podatek dochodowy od osób fizycznych, czyli od naszych zarobków oraz podatek dochodowy od osób prawnych, płacony przez przedsiębiorstwa od uzyskiwanych przez nie zysków. Niezapłacenie podatku powoduje poważne konsekwencje.
Podatki pośrednie płacimy w cenie kupowanego towaru. Takim podatkiem jest VAT, zwany inaczej podatkiem od towarów i usług. W Polsce w większości przypadków płacimy 22 proc. VAT. Środki uzyskane z tego źródła stanowią główną część przychodów budżetu państwa. Innym podatkiem pośrednim jest akcyza, obciążająca konsumpcję przede wszystkim dóbr i usług luksusowych (samochody) oraz tych, którymi należy oszczędnie gospodarować (paliwo, energia elektryczna) lub są szkodliwe (alkohol, papierosy). Podatkiem pośrednim jest także podatek od gier.

To jak wygląda system podatkowy i wydatki państwa w dużej mierze zależy od oczekiwań obywateli, a zwłaszcza od tego jaki program polityczny poprą w wyborach parlamentarnych. Pierwotnie państwo finansowało głównie armię, policję, sądownictwo oraz administrację rządową. Obecnie wydatków jest więcej, doszła m.in. oświata i nauka, służba zdrowia, infrastruktura transportowa, emerytury i renty. Im więcej obszarów do sfinansowania przez budżet, tym więcej wydatków, lecz również i podatków. Społeczeństwo oddaje wtedy więcej swoich pieniędzy państwu w zamian oczekując więcej bezpłatnych usług.

Polityka fiskalna pełni bardzo ważną rolę - ma na celu łagodzenie skutków zmian koniunktury gospodarczej. W okresie kryzysu państwo wypłaca na przykład zasiłki dla bezrobotnych. Aby pobudzić gospodarkę rząd może zadecydować o zwiększeniu wydatków i uruchomić inwestycje publiczne. Inwestycją publiczną będzie decyzja o budowie nowych dróg czy autostrad. W ten sposób stwarza też nowe miejsca pracy i sprawia, że zwiększa się dochód ludności. Takie działania nazywany jest interwencjonizmem państwowym, czyli bezpośrednią ingerencją państwa w gospodarkę.

Gdy państwo wydaje więcej niż zarabia, powstaje deficyt budżetowy, czyli inaczej dziura budżetowa. Braki rząd uzupełnia poprzez pożyczki. W jaki sposób likwiduje się dziurę budżetową? Podstawowym instrumentem są emitowane przez państwo papiery dłużne, czyli bony skarbowe i obligacje. Bony skarbowe to krótkoterminowe (termin wykupu do jednego roku) papiery wartościowe, które sprzedaje państwo i odkupuje we wskazanym czasie. Służą one zapewnieniu bieżącej płynności finansowej. Obligacje - to długoterminowe papiery wartościowe, z okresem wykupu powyżej jednego roku. Papiery dłużne są dość chętnie wykupywane przez inwestorów - zarówno krajowych jak i zagranicznych - ze względu na małe ryzyko i dość pewny zysk.

Przedłużający się deficyt budżetowy to niepokojące zjawisko. Oznacza zwiększające się zadłużenie państwa, które w przyszłości będzie trzeba spłacić podwyższając podatki. Niezmienne zadłużenie państwa powoduje wzrost stóp procentowych, czyli drożeją pożyczki i kredyty. Znowu to negatywnie wpływa na możliwości finansowe obywateli, którzy wydają mniej i firm, które przestają inwestować.

Rząd może prowadzić trzy typy polityki fiskalnej: restrykcyjną, neutralną i ekspansywną. Polityka restrykcyjna charakteryzuje się obniżeniem wydatków państwa, które prowadzą do wygospodarowania nadwyżki budżetowej. Polityka neutralna oznacza, że przychody państwa równają się jego wydatkom. Polityka ekspansywna - ma na celu pobudzenie wzrostu gospodarczego i łączy się ze zwiększeniem wydatków finansowych państwa bądź obniżeniem podatków.

Polityka fiskalna powinna być spójna z polityką pieniężną oraz walutową, o której będzie mowa w najbliższym słowniku.

Wkuwanko.pl jako podmiot świadczący usługę hostingu materiałów edukacyjnych nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość.

Aby zgłosić naruszenie prawa autorskiego napisz do nas.

ikona Pobierz ten dokument

Wróć do kategorii

wkuwanko.pl

Wasze komentarze: dodaj komentarz

 • Nie ma jeszcze komentarzy do tego materiału.

Materiały w kategorii Polityka fiskalna [22]

 • podgląd pobierz opis Aktywna i pasywna polityka fiskalna
 • podgląd pobierz opis Funkcja Laffera
 • podgląd pobierz opis Funkcje polityki fiskalnej
 • podgląd pobierz opis Istota podatków i ich rodzaje
 • podgląd pobierz opis IX - Sektor finansow publicznych
 • podgląd pobierz opis Kursy walutowe
 • podgląd pobierz opis Podatki polityki fiskalnej
 • podgląd pobierz opis Polityka budżetowa
 • podgląd pobierz opis Polityka finansowa
 • podgląd pobierz opis Polityka finansowa - 14 str
 • podgląd pobierz opis Polityka finansowa państwa
 • podgląd pobierz opis POLITYKA FINANSOWA PAŃSTWA
 • podgląd pobierz opis Polityka fiskalana – 30 str
 • podgląd pobierz opis Polityka Fiskalna - 02
 • podgląd pobierz opis Polityka Fiskalna - 22 str
 • podgląd pobierz opis Polityka fiskalna – A.B.
 • podgląd pobierz opis Polski system podatkowy
 • podgląd pobierz opis Porównanie - gospodarka rynkowa a centralnie planowana.
 • podgląd pobierz opis Przyczyny zjawiska bezrobocia
 • podgląd pobierz opis Społeczno ekonomiczne następstwa inflacji
[ Misja ] [ Regulamin ] [ Kontakt ] [ Reklama ]   © wkuwanko.pl 2008-2018 właściciel serwisu SZLIFF

Partnerzy: matzoo.pl matmag.pl batmat.pl onlinefm.pl pisupisu.pl Matematyka radio online