Kategorie materiałów Ekonomia

Przedmiot: Prawo Wróć do kategorii

Powstanie zobowiązania

plik Pobierz Powstanie zobowiazania.txt

POWSTANIE ZOBOWIĄZANIA/ ŻRÓDŁA ZOBOWIĄZAŃ
1)     zgodne oświadczenie woli wierzyciela i dłużnika

2)     czyny niedozwolone – z woli ustawodawcy – sam fakt wyrządzenia komuś szkody rodzi zobowiązanie do jej naprawienia

3)     bezpodstawne wzbogacenie się (np. nadpłata, towar dostarczony pod niewłaściwy adres)

4)     niektóre wyroki sądowe i administracyjne, a także czynności prawne np. ktoś publicznie (w radio, TV, prasie) przyrzekł nagrodę za wykonanie oznaczonej czynności (znalezienie psa)

 

1. umowę określamy jako zgodne oświadczenie woli stron zmierzające do wywołania skutków prawnych. Szczególnym rodzajem umowy jest umowa przedwstępna, przez którą jedna ze stron lub obie strony zobowiązują się do zawarcia w przyszłości oznaczonej umowy. Umowa przedwstępna powinna określać istotne postanowienia umowy oraz termin, w którym ma być zawarta. Istota umowy przedwstępnej polega na zobowiązaniu do zawarcia w przyszłości umowy głównej. Celem gospodarczym umowy przedwstępnej jest umożliwienie stronom powiązania się węzłem umownym w chwili, gdy nie są one jeszcze dostatecznie przygotowane do sprecyzowania wszystkich kwestii szczegółowych.

 

Jeżeli strona zobowiązana do zawarcia umowy przyrzeczonej uchyla się od jej zawarcia, druga strona może żądać naprawienia szkody, którą poniosła przez to, że liczyła na zawarcie umowy.

 

Przy zawieraniu umowy strony mogą wprowadzić do niej zastrzeżenia umowne:

- ZADATEK – przy podpisywaniu umowy, na wypadek niewykonania umowy, wtedy druga strona może od umowy odstąpić zatrzymując zadatek, a jeżeli sama go dała żądać sumy dwukrotnie wyższej.

- PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY – polega na zastrzeżeniu w umowie, że jednej lub obu stronom przysługiwać będzie w ciągu oznaczonego terminu prawo odstąpienia od umowy.

W razie wykonania prawa odstąpienia od umowy, umowa uważana jest za zawartą.

 

Za świadczone usługi oraz za korzystanie z rzeczy należy się drugiej stronie odpowiednie wynagrodzenie.

 

Odstępne polega na zastrzeżeniu, ze jednej lub obu stronom wolno od umowy odstąpić za zapłatą oznaczonej sumy pieniężnej. Oświadczenie o odstąpieniu jest skuteczne tylko wtedy, gdy zostało złożone jednocześnie z zapłatą odstępnego.

Wkuwanko.pl jako podmiot świadczący usługę hostingu materiałów edukacyjnych nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość.

Aby zgłosić naruszenie prawa autorskiego napisz do nas.

ikona Pobierz ten dokument

Wróć do kategorii

wkuwanko.pl

Wasze komentarze: dodaj komentarz

 • Nie ma jeszcze komentarzy do tego materiału.

Materiały w kategorii Prawo [111]

 • podgląd pobierz opis Czek
 • podgląd pobierz opis Czek
 • podgląd pobierz opis Czyny niedozwolone
 • podgląd pobierz opis Dziedziczenie
 • podgląd pobierz opis Encyklopedia prawa - część 1
 • podgląd pobierz opis Encyklopedia prawa - część 2
 • podgląd pobierz opis Encyklopedia prawa - część 3
 • podgląd pobierz opis Encyklopedia prawa - część 4
 • podgląd pobierz opis Encyklopedia prawa - część 5
 • podgląd pobierz opis Encyklopedia prawa - część 6
 • podgląd pobierz opis Encyklopedia prawa - część 7
 • podgląd pobierz opis Encyklopedia prawa - opracowanie
 • podgląd pobierz opis Encyklopedia prawa - zagadnienia - 37 str.
 • podgląd pobierz opis Gwarancja jakości
 • podgląd pobierz opis Hipoteka
 • podgląd pobierz opis Inne przyczyny powstania zobowiązania
 • podgląd pobierz opis Inne przypadki odpowiedzialności
 • podgląd pobierz opis Inne wypadki nabycia i utraty własności
 • podgląd pobierz opis KLAUZULA REBUS SIC STANTIBUS
 • podgląd pobierz opis Księgi wieczyste
[ Misja ] [ Regulamin ] [ Kontakt ] [ Reklama ]   © wkuwanko.pl 2008-2018 właściciel serwisu SZLIFF

Partnerzy: matzoo.pl matmag.pl batmat.pl onlinefm.pl pisupisu.pl Matematyka radio online