Kategorie materiałów Ekonomia

Przedmiot: Mikroekonomia Wróć do kategorii

Pytania i odpowiedzi - Ekonomiczna rola państwa w gospodarce rynkowej

plik Pobierz Pytania i odpowiedzi - Ekonomiczna rola panstwa w gospodarce rynkowej.txt

EKONOMICZNA   ROLA   PAŃSTWA  W   GOSPODARCE  RYNKOWEJ

Pyt. 1 - Wymień główne przyczyny powodujące zawodność mechanizmu rynkowego.
Są to: 1.monopolizacja( niedoskonałość konkurencji)- współczesne gospodarki to konglomerat różnych struktur rynkowych ,począwszy od konkurencji doskonałej a na pełnym monopolu kończąc , co nie zawsze zapewnia efektywnej alokacji  2. Występowanie dóbr publicznych i 3. efektów zewnętrznych.

Pyt. 2 - Jaka jest różnica między dobrem publicznym a prywatnym?
Dobro prywatne : jest to dobro które jest konsumowane przez jedną osobę z równoczesnym wykluczeniem innych osób np. Pan Nowak skonsumował pizzę czyli nikt inny tej pizzy już nie zje , a poza tym ilość pizz dostępnych na rynku wdanym okresie ulegnie uszczupleniu. Dobro publiczne : to taki dobra i usługi ,które mogą być konsumowane jednocześnie  przez wiele osób(służba zdrowia ,oświata ochrona środowiska ,adm. państwowa i sądownicza ,ulice itp.)jedna osoba może konsumować dobro nie zmniejszając równocześnie ilości dostępnej dla innych. Nie jest możliwe wykluczenie kogokolwiek z udziału konsumpcji dóbr publicznych bez poniesienia kosztów prohibicyjnych takiej operacji.

Pyt. 3 - Dlaczego dobro publiczne można traktować jako pozytywny efekt zewnętrzny?
Pozytywnym efektem zewnętrznym nazywamy  pozytywne przenoszenie skutków działalności jednych przedmiotów gospodarczych na inne. Dobra publiczne w postaci bezpłatnej służby zdrowia , edukacji , ochrony środowiska itp. możemy potraktować korzyści zewnętrzne płynące z przynależności do państwa.

Pyt. 4 – W jaki sposób państwo może promować produkcję dóbr pożądanych społecznie?
Dobra pożądane społecznie to takie dobra , o których społeczeństwo sądzi ,że każdy powinien je posiadać bez względu czy chce, czy nie np. oświata , ochrona zdrowia ,ochrona narodowa , czysta woda , powietrze itp. Promowanie dóbr pożądanych społ. Może przybierać różne formy np. bezpłatne szkolnictwo , stypendia , informacje o możliwościach kształcenia, bezpłatna służba zdrowia , różnego rodzaju  promowanie firm dbających o środowisko naturalne itp.

Pyt. 5 - Co to są efekty zewnętrzne? Podaj przykłady.
Efekty zewnętrzne to bezpośrednie przenoszenie skutków działalności jednych podmiotów gospodarczych na inne, z pominięciem rynku. Podział efektów : A) POZYTYWNE- w postaci korzyści zewnętrznych np.(edukacja- nauka  wzbogadza nie tylko tych którzy chodzą do szkoły lecz całe społ. Wysoki poziom wykształcenia społ. stymuluje odkrycia naukowe i podnosi stopę życiową ludzi. B) NEGATYWNE- w postaci kosztów zezewnętrznych (huta wykorzystuje zasiarczony węgiel i powoduje degradacje naturalnego środowiska .Ludzie mieszkający wpobliżu chorują budynki się sypią , wszystko to stanowi zewn.koszty huty, które nie maja wpływu na cenę wegla więc huta zwiększa produkcję ,powodując dalszą degradację środowiska.

Pyt. 6 - W  jaki sposób państwo ogranicza siłę monopoli na rynku?
Ograniczenie monopoli na rynkach realizuje się za pomocą interwencji na rynkach :  A)-prowadzenie polityki antymonopolowej ( np. ustawodawstwo monopolowe) ;  B)prowadzenie regulacji mikroekonomicznej , która polega na tym ,że państwo kontroluje wejście i wyjście firm ze zmonopolizowanej branży, określa ilość produkcji oraz maksymalną wysokość cen.

Pyt. 7 - W jaki sposób państwo realizuje funkcję sprawiedliwości i stabilizacji?                      
Państwo realizuje funkcję sprawiedliwości poprzez : A)  progresywny system podatkowy  B) transfer dochodów – oznacza przesunięcie dochodów od osób posiadających je w nadmiarze do osób , które ich nie posiadają lub mają w niewystarczających ilościach ( program pomocy społecznej) Państwo realizuje funkcję stabilizacji poprzez : A) politykę fiskalną ,wykorzystując w tym celu system podatkowy i budżet B) politykę monetarną-wpływając na podaż pieniądza , stopę procentową i warunki kredytowania.

Pyt. 8 - Omów istotę cen maksymalnych i minimalnych.
Cena minimalna ustalana jest w sytuacji gdy ,według producentów zbyt  niskie ceny równowagi utrzymują się zbyt długo. Cena minimalna jest najniższą ceną jaką muszą zapłacić nabywcy , jest wyższa od cen równowagi na rynku , i ma zapewnić producentom pokrycie kosztów produkcji i oczekiwany zysk. W przypadku wprowadzenia cen minimalnych konieczne jest wprowadzenie dopłat do cen , w celu przeciwdziałania spadkowi popytu. Cena maksymalna jest ustalana w momencie gdy ceny pewnych towarów  są  za wysokie. Są to najwyższe ceny jakie mogą żądać sprzedawcy za dany towar, ale jednocześnie niższe od cen równowagi rynkowej. Wymagają wprowadzenia subwencji dla producentów , przeciwdziałające zmniejszeniu podaży.

Wkuwanko.pl jako podmiot świadczący usługę hostingu materiałów edukacyjnych nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość.

Aby zgłosić naruszenie prawa autorskiego napisz do nas.

ikona Pobierz ten dokument

Wróć do kategorii

wkuwanko.pl

Wasze komentarze: dodaj komentarz

 • Nie ma jeszcze komentarzy do tego materiału.

Materiały w kategorii Mikroekonomia [67]

 • podgląd pobierz opis 374 Twierdzenia i Definicje
 • podgląd pobierz opis Czynniki produkcji i rynek pracy
 • podgląd pobierz opis Czysty monopol - TEST z odpowiedziami TEST
 • podgląd pobierz opis Ekonomia Alternatywna
 • podgląd pobierz opis Ekonomia Gospodarstwa Domowego - wykład 1 WYKŁAD
 • podgląd pobierz opis Ekonomia Gospodarstwa Domowego - wykład 2 WYKŁAD
 • podgląd pobierz opis Ekonomiczna istota pieniądza
 • podgląd pobierz opis Elastyczność popytu i podaży - TEST z odpowiedziami TEST
 • podgląd pobierz opis Firma w warunkach wolnej konkurencji - TEST TEST
 • podgląd pobierz opis Konkurencja doskonała
 • podgląd pobierz opis Konkurencja doskonała - TEST z odpowiedziami TEST
 • podgląd pobierz opis Konkurencja niedoskonała - TEST z odpowiedziami TEST
 • podgląd pobierz opis Konsument na rynku
 • podgląd pobierz opis Koszty produkcji. Wynik finansowy
 • podgląd pobierz opis Mechanizm rynkowy - TEST z odpowiedziami TEST
 • podgląd pobierz opis Metody i narzędzia analizy ekonomicznej
 • podgląd pobierz opis Mikroekonomia - Ściąga ŚCIĄGA
 • podgląd pobierz opis Mikroekonomia - ściąga ŚCIĄGA
 • podgląd pobierz opis Mikroekonomia 129 definicji
 • podgląd pobierz opis Mikroekonomia – Mechanizm rynkowy - TEST TEST
[ Misja ] [ Regulamin ] [ Kontakt ] [ Reklama ]   © wkuwanko.pl 2008-2018 właściciel serwisu SZLIFF

Partnerzy: matzoo.pl matmag.pl batmat.pl onlinefm.pl pisupisu.pl Matematyka radio online