Kategorie materiałów Ekonomia

Przedmiot: Mikroekonomia Wróć do kategorii

Równowaga rynkowa. Elastyczność podaży i popytu

plik Pobierz Rownowaga rynkowa. Elastycznosc podazy i popytu.zip

 

Równowaga rynkowa. Elastyczność podaży i popytu.

Funkcjonowanie zależności pomiędzy popytem a podażą i ceną są zawarte w treści prawa popytu i podaży. Zasady działania tego prawa to: 1)wielkość popytu zmienia się z reguły w odwrotnym kierunku niż ceny; 2) wielkość podaży zmienia się na ogół w tym samym kierunku co ceny; 3) nadwyżka wielkości popytu nad wielkością podaży powoduje wzrost ceny; 4) nadwyżka wielkości podaży nad wielkością popytu powoduje z reguły spadek ceny. Punkt, w którym dochodzi do zrównania popytu i podaży nazywamy punktem równowagi (E), natomiast cena, przy której dochodzi do zrównania nazywa się ceną równowagi (cena czyszcząca rynek).

Wzajemne oddziaływanie popytu , podaż i ceny tworzy tzw. mechanizm rynkowy, który odpowiada na trzy podstawowe pytania gosp. rynkowej :1) co produkować (jaka powinna być struktura dóbr i usług oraz ich ilość); 2) jak produkować (za pomocą jakich metod i technik); 3) dla kogo produkować (kto będzie odbiorcą i konsumentem produkowanych dóbr);

Nadwyżka rynkowa – wielkość, o jaką wielkość podaży przewyższa wielkość popytu przy danej cenie Cp;

Niedobór – wielkość, o jaką wielkość popytu przewyższa wielkość podaży przy danej cenie, która jest zawsze niższa od ceny równowagi, natomiast przy nadwyżce rynkowej cena danego towaru jest zawsze wyższa od ceny równowagi.

Elastyczność popytu i podaży: miernik, który umożliwia określenie zmian (spadku lub wzrostu) popytu lub podaży w efekcie zmiany ceny, dochodów lub cen innych towarów (substytutów). Elastyczność ta pokazuje siłę i kierunek reakcji popytu i podaży na zmiany ceny, dochodów i cen innych towarów.

Cenowa elastyczność popytu - stosunek względnej (procentowej) zmiany wielkości popytu na dane dobro do względnej (procentowej) zmiany jego ceny Cp.

 

 

Mieszana elastyczność popytu – miara procentowej względnej zmiany wielkości popytu na dane dobro w stosunku do procentowej względnej zmiany ceny innego dobra.

 

 

Elastyczność dochodowa – stosunek względnej zmiany popytu na dobro X do względnej zmiany dochodów konsumentów.

 

Elastyczność cenowa popytu

-ED->1 – popyt elastyczny

0<-ED-<1 – popyt nieelastyczny

-ED-= 1 – popyt jednostkowy

-ED-= ? - popyt doskonale elastyczny

-ED-= 0 – popyt doskonale nieelastyczny (sztywny)

Elastyczność mieszana popytu

EC < 0 – dla dóbr komplementarnych

EC = 1 – dla dóbr niezależnych

EC > 0 – dla dóbr substytucyjnych

Elastyczność dochodowa popytu

E1 > 0 – dla dóbr normalnych

0 < E1 < 1 – dla dóbr podstawowych

E1 > 1 – dla dóbr luksusowych

E1 < 0 – dla dóbr podrzędnych

 


Elastyczność cenowa podaży – współczynnik elastyczności cenowej podaży wyraża ( z pewnym uproszczeniem) relatywną zmianę wielkości podaży w stosunku do relatywnej zmiany ceny danego dobra.


cenowa elastyczność podaży

 


Elastyczność cenowa podaży

ES > 1 – podaż elastyczna

0 < ES < 1 – podaż nieelastyczna

ES = 1 – podaż jednostkowa

ES = 0 – podaż jednostkowa nieelastyczna

ES = ? - podaż doskonale elastyczna

 


Determinanty elastyczności cenowej popytu: występowanie substytutów danego dobra; znaczenie dobra w strukturze konsumpcji konsumenta; charakter dobra; poziom ceny dobra; czas potrzebny konsumentowi na przystosowanie się do nowej sytuacji spowodowanej zmianą ceny.

Determinanty elastyczności cenowej podaży: możliwość magazynowania i składowania danego dobra; czas, w którym producent jest w stanie dostosować się do nowych warunków wywołanych zmianą ceny; technologia produkcji; dostępność do zasobów.

Wkuwanko.pl jako podmiot świadczący usługę hostingu materiałów edukacyjnych nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość.

Aby zgłosić naruszenie prawa autorskiego napisz do nas.

ikona Pobierz ten dokument

Wróć do kategorii

wkuwanko.pl

Wasze komentarze: dodaj komentarz

 • Nie ma jeszcze komentarzy do tego materiału.

Materiały w kategorii Mikroekonomia [67]

 • podgląd pobierz opis 374 Twierdzenia i Definicje
 • podgląd pobierz opis Czynniki produkcji i rynek pracy
 • podgląd pobierz opis Czysty monopol - TEST z odpowiedziami TEST
 • podgląd pobierz opis Ekonomia Alternatywna
 • podgląd pobierz opis Ekonomia Gospodarstwa Domowego - wykład 1 WYKŁAD
 • podgląd pobierz opis Ekonomia Gospodarstwa Domowego - wykład 2 WYKŁAD
 • podgląd pobierz opis Ekonomiczna istota pieniądza
 • podgląd pobierz opis Elastyczność popytu i podaży - TEST z odpowiedziami TEST
 • podgląd pobierz opis Firma w warunkach wolnej konkurencji - TEST TEST
 • podgląd pobierz opis Konkurencja doskonała
 • podgląd pobierz opis Konkurencja doskonała - TEST z odpowiedziami TEST
 • podgląd pobierz opis Konkurencja niedoskonała - TEST z odpowiedziami TEST
 • podgląd pobierz opis Konsument na rynku
 • podgląd pobierz opis Koszty produkcji. Wynik finansowy
 • podgląd pobierz opis Mechanizm rynkowy - TEST z odpowiedziami TEST
 • podgląd pobierz opis Metody i narzędzia analizy ekonomicznej
 • podgląd pobierz opis Mikroekonomia - ściąga ŚCIĄGA
 • podgląd pobierz opis Mikroekonomia - Ściąga ŚCIĄGA
 • podgląd pobierz opis Mikroekonomia 129 definicji
 • podgląd pobierz opis Mikroekonomia – Mechanizm rynkowy - TEST TEST
[ Misja ] [ Regulamin ] [ Kontakt ] [ Reklama ]   © wkuwanko.pl 2008-2018 właściciel serwisu SZLIFF

Partnerzy: matzoo.pl matmag.pl batmat.pl onlinefm.pl pisupisu.pl Matematyka radio online