Kategorie materiałów Ekonomia

Przedmiot: Transport Wróć do kategorii

Rozwój i znaczenie transportu i łączności

plik Pobierz Rozwoj i znaczenie transportu i lacznosci.doc

ROZWÓJ I ZNACZENIE TRANSPORTU I ŁĄCZNOŚCI
Komunikacja umożliwia kooperację i specjalizację przedsiębiorstw produkcyjnych. Zapewnia dostawę surowców oraz dystrybucję i sprzedaż gotowych wyrobów. Łączy ludzi i ich poczynania gospodarcze, kulturalne, polityczne, zarówno w małym regionie jak i w wielkich krajach oraz na całym świecie. Dobrze rozwinięta komunikacja sprzyja turystyce i poznawaniu świata.
Transport samochodowy - to jeden z działów transportu, polegający na przewożeniu pasażerów lub towarów za pomocą samochodów. Zaletą tego rodzaju przewozu jest możliwość dowiezienia, np. pasażera bezpośrednio na miejsce przeznaczenia. Jego wadą jest energochłonność i szkodliwy wpływ na środowisko naturalne. Jest on bardzo ułatwiony poprzez rozbdowaną sieć dróg.
Transport kolejowy – najbardziej ekonomiczny jeżeli chodzi o przewozy dużej ilości pasażerów i towarów na duże odległości. Zalety: niskie koszty przewozu, elektryczny nie zanieczyszcza środowiska. Wady: konieczność załaduknku na stacjach, korzystają zakłady z własnymi bocznicami, kosztowna budowa linii, mała zwrotność, nie pokonuje wzniesień.
Transport morski - obsługuje około 65% handlu światowego. Najbardziej opłacalny w przypadku przewozu na znaczne odległości dużej masy ładunku pod warunkiem, że nie wymaga on dostawy w krótkim czasie. Uciążliwością jest czasochłonny załadunek w portach.
Armator – właściciel statku.
Żegluga kabotażowa – przewozi się towary również między własnymi portami.
Najważniejsze kanały: Sueski – łączy Morze Śródziemne z Czerwonym; Panamski – Ocean Atlantycki ze Spokojnym; Kiloński – Morze Bałtyckie z Północnym; Koryncki – Morze Egejskie z Jońskim.
Transport lotniczy – służy do szybkiego przemieszczania pasażerów na duże odległości, ładunki obsługuje w małym stropniu. Jest kosztowny, wymaga nowoczesnych środków lokomocji, urządzeń nawigacyjnych, zatrudnienia wykwalifikowanych pracowników.
Komunikacja odbywa się między oddalonymi przez siebie miejscami za pomocą transportu (przemieszczania osób, ładunku i energii) i łączności (przekazywanie informacji)
Klasyfikacja komunikacji:
Łączność - pocztowa, przewodowa (telegraf, telefon, telefaks, internet), bezprzewodowa (radio, tv, radiotelefon, komórki, łączność satelitarna).
Transport - taśmociąg, przewodowy: rurociąg (wodociąg, ciepłociąg, naftociąg, gazociąg, kanalizacja); przewód elektroenergetyczny, lądowy: drogowy (tragarz, zwierzę juczne, rower, motorower, motocykl, samochód, trolejbus), szynowy (tramwaj, kolej, kolej linowa), wodny: śródlądowy, morski i oceaniczny, powietrzny: lotniczy.
KOMUNIKACJA W POLSCE
Polska należy do krajów tranzytowych, przewozi się materiały pomiędzy Europą Wsch. I Zach. Oraz Pół. I Połud. Do najważniejszych dróg tranzytowych należą:
*Frankfurt- Poznań- Wawa- Terespol- Brześć
*Zgorzelec- Wrocław- Katowice- Kraków- Medyka- Lwów
*Górny i Dolny Śląśk – Gdańsk – Gdynia – Szczecin
Miarą którą się określa ilość przewozów jest praca przewozowa (waga ładunku pomnożona przez odleglość , ierzona w tonokilometrach). Największą trasa przewozową wykonuje żegluga morska. Na drugim miejscu jest transport samochodowy.
Najważniejszą drogą śródlądową jest Odra która przez Kanał Gliwicki łączy G. Śląsk z portem w Szczecinie.
Transportuje się głównie węgiel kamienny , piasek, żwir, rudy metali, nawozy.
Porty handlowe Polski:
-Szczecin, Świnoujście, Kołobrzeg, Gdynia. Gdańsk.
Porty lotnicze:
-Balice, Pyrzowice, Starachowiece,Port lotniczy im. Fryderyka, Goleniów, Wębiechowo.
Rurociągi – naftociągi i gazociągi.
Naftociąg – Przyjaźń(ropa naftowa)
Gazociąg – Jamalski
DWT – tona nośności całkowitej statku wodnego (ciężar ładunku i zapasów własnych, jakie statek może przyjąć
BRT- tona objętościowa brutto – objętość wszystkich pomieszczeń statku wodnego
Tranzyt- przejazd osób lub przewóz ładunków między dwoma krajami przez terytorium państwa trzeciego.
GOSPODARCZE WYKORZYSTANIE MORZA
Rodzaje zasobów morskich:
-żywe- (ryby) małże..., rośliny wodne)
-mineralne(wydobywanie z dna morskiego) ropa i gaz.
Prawo morskie- określa strefę ekonomiczną (200 mil morskich)
Rybołówstwo – gł. Łowiska świata
-wody przybrzeżne – Oceanu Spokojnego
-południowy – Ocean Spokojny
-północny – Atlantyk
-północno – południowy – Ocean Indyjski
CZOLOWE Miasta w połowach:
-Chiny , Peru, Japonia, St.Zjednoczone, Indonezja, Rosja.
Ograniczenia w Rybołówstwie:
-wprowadzenie morskich struktur ekonomicznych
-wprowadzenie limitów połowowych
-zanieczyszczenie wód
Główne porty w Polsce:
-handlowe – Gdańsk, Gdynia, Szczecin, Świnoujście, część Kołobrzegu.
-porty rybackie – Władysławowo, Kołobrzeg, Ustka, Darłowo, Jastarnia, Łeba, Dziwnów, Hel , Świnoujscie, Gdańsk, Gdynia.
Przyczyny Spadku Połowów:
-mniejsze limity połowów
-wydlużenie okresów ochrony ryb
-restrukturyzacja i likwidacja jednostek pływających
-zanieczyszczenie wód
Gatunki łowionych ryb:
*Morskie- szproty, śledzie, dorszowate
*Rzeczne- karpie, pstrągi.
Polska Flota- bardzo mała(110statów) č 8 portów i pozostałych to statki transportowe
Korzyści społeczno-ekonomiczne wynikające z funkcjonowania portów rybackich da miejscowości w których się znajdują:
-miejsce racy
-zwiększenie produkcji żywności
-większe zyski
-rozwijanie się turystyki
POJĘCIA:
Gazociąg - jest to specjalnie zaprojektowana i zbudowana z rur sieć przesyłająca gaz (najczęściej gaz ziemny) na różne odległości.Gazociągi ze względu na obszary występowania możemy podzielić na:krajowe, międzynarodowe, międzykontynentalne.
Rurociąg – rury przeznaczone są do budowy rurociągów ciśnieniowych / bezciśnieniowych do wszelkiego rodzaju płynów (np. paliw płynnych, wody, pary).
Biała flota – pojęcie określające małe statki pasażerskie żeglugi przybrzeżnej lub śródlądowej realizujące następujące zadania: *organizowanie rejsów wycieczkowe do obcych portów, po akwatoriach portowych (Gdynia, Gdańsk, Szczecin)
*utrzymywanie liniowych połączeń pasażerskich pomiędzy nadmorskimi miejscowościami
*utrzymywanie regularnych połączeń oraz organizowanie przejażdżek po zalewach, rzekach, kanałach śródlądowych oraz dużych jeziorach
* organizowanie rejsów spacerowych,
* utrzymywanie połączeń promowych (przeprawa promowa w Świnoujściu),
* organizowanie rejsów umożliwiających zakupy w sklepach wolnocłowych znajdujących się na statku
* czarterowanie statków oraz organizowanie konferencji, imprez, rejsów okolicznościowych na wodzie.
Marikultura – hodowla organizmów morskich (ryb, mięczaków, stawonogów, glonów i in.) w celach konsumpcyjnych i gospodarczych, ale również wykorzystywana w celach rozmnażania innych, rzadkich gatunków morskich stworzeń, forma akwakultury. Największe marikultury: Japonia, Chiny, Francja, Malezja, Indonezja, Norwegia,Szwecja
Akwakultura – forma gospodarki ludzkiej, mająca na celu zwiększenie pozyskiwania żywności (rzadziej innych produktów) ze środowiska wodnego; polega na hodowli wybranych rodzajów organizmów wodnych, głównie zwierzęcych, w naturalnych lub sztucznych zbiornikach wodnych – słodko- lub słonowodnych.
Kuter- to jednomasztowy jacht żaglowy mający dwa albo trzy przednie żagle. rodzaj jachtu żaglowego.
Trawler – statek rybacki przystosowany do połowu ryb dennych przy pomocy włóków dennych ciągnionych za statkiem. W Polsce budowane były głównie trawlery, trawlery przetwórnie i trawlery zamrażalnie.
Konchikultura – hodowla małży w celach konsumpcyjnych (ostrygi, omułki i in.) i gospodarczych (perłopławy), forma akwakultury.
Rybactwo – (gospodarka rybacka) - zespół planowanych i skoordynowanych czynności mających na celu racjonalne gospodarowanie organizmami wodnymi w myśl zasad ekonomii i zgodnie z założeniami ochrony przyrody.
Rybołówstwo - gałąź gospodarki obejmująca pozyskiwanie (połów) ryb i innych zwierząt oprócz wielorybów (wielorybnictwo), między innymi skorupiaków i mięczaków oraz roślin wodnych w celach spożywczych. Organizmy te wydobywa się zarówno na morzach i oceanach, jak i w rzekach i jeziorach, w celu ich spożycia lub dalszego przetworzenia (przemysł rybny). Rybołówstwo dzieli się na przybrzeżne i pełnomorskie.
Transport samochodowy
Zalety:
- sfery zastosowania transportu wyznaczają jedynie obszary kontynentów;
- największa spośród wszystkich gałęzi spójność i gęstość dróg;
- najkorzystniejsze dostosowanie sieci dróg do rozmieszczenia obiektów przy drogach;
- przystosowanie środków transportu do przewozu niemal wszystkich ładunków;
- dobre właściwości związane z czasem trwania transportu, a zwłaszcza szybkości eksploatacyjnej, najkorzystniejsza dostępność w czasie, duża częstotliwość, możliwość korzystania z najdogodniejszych tras;
- największa możliwość wykonywania przewozów w relacji obiekt-...
Ograniczenia:
- nierównomierność w przestrzennym rozwoju sieci dróg kołowych i niski stan techniczny dróg.
- Stosunkowo wysokie koszty przemieszczania wynjkające ze słabej degresji kosztów jednostkowych
Transport kolejowy:
Zalety:
- zdolność do przewozów masowych;
- relatywnie niskie stawki przewozowe przy dostawach na średnie i duże odległości wynikające z silnej degresji kosztów jednostkowych;
- stosunkowo rozległa sieć połączeń kolejowych dobrze dostosowana do lokalizacji głównie rynków zaopatrzenia i zbytu;
- duża dostępność przestrzenna wynikająca ze znacznej gęstości sieci dróg i punktów transportowych;
- specjalistyczny tabor, przystosowany do przewozu ładunków o zróżnicowanej podatności transportowej;
- możliwość dowozu do przewoźników innych gałęzi transportu.
- Przewozy mieszane
- Transport proekologiczny w odniesjeniu do transp. Samochod.
Wady:
- czas dostawy towarów;
- dowóz towarów do stacji kolejowych i przeładunkowych (transport kombinowany);
Transport lotniczy:
Zalety:
- krótki czas trwania przewozu (obsługa ładunków wymagających bardzo szybkiego przesyłu);
- regularność i terminowość dostaw;
- zapewnia duże bezpieczeństwo przewożonym ładunkom.
Wady:
- niewielka ładowność samolotów;
- niekorzystne rozmieszczenie przestrzenne sieci punktów transportowych (konieczność posługiwania się środkami innych gałęzi transportowych - transport kombinowany);
- wysoki poziom stawek frachtowych.
Transport morski:
Zalety:
- nieograniczona struktura towarowa wymiany handlowej;
- silna degresja jednostkowych kosztów przemieszczania towarów;
- łatwy dostęp do głównych światowych centrów gospodarczych, którą to rolę spełniają z reguły porty morskie na poszczególnych kontynentach;
- nieograniczony praktycznie zasięg pływania statków.
Wady:
- czas transportu;
- potrzeba dowozu i odwozu (transport kombinowany).
Żegluga śródlądowa:
Zalety:
- zdolność do masowych przewozów ładunków o niskiej wartości;
- niskie ceny przewozowe (duża degresja kosztów jednostkowych);
- wysoki stopień bezpieczeństwa przewozu towarów wrażliwych na wstrząsy czy wibracje;
- małe zużycie zasobów naturalnych (energii, siły roboczej, deficytowych materiałów, terenu);
- niewielki wpływ na środowisko naturalne.
Wady:
- wydłużony czas dostaw;
- małe bezpieczeństwo ładunków wrażliwych na wilgoć;
- niski poziom uregulowania polskich rzek.
Transport rurociągowy: to przestrzenne przemieszczanie cieczy, skroplonych gazów, wody i niektórych towarów sypkich. Np. transport ropy naftowej i gazu, transport pyłu węglowego z kopalni do położonej w pobliżu ciepłowni lub elektrowni.
Zalety:
- zdolność do masowych przewozów produktów płynnych i gazów;
- niskie koszty przemieszczania;
- korzystna oferta z punktu widzenia czasu transportu (duża przepustowość rurociągów oraz duża niezawodność);
- ochrona ładunków przed niekorzystnym wpływem warunków atmosferycznych;
- niska uciążliwość dla środowiska naturalnego.
Wady:
- słaba dostępność przestrzenna (rzadka oraz niespójna sieć);
- wysokie nakłady na budowę i utrzymanie infrastruktury sieci (przepompownie, stacje w miejscach docelowych);
- wysoki udział kosztów stałych w cenie transportu.

 

Wkuwanko.pl jako podmiot świadczący usługę hostingu materiałów edukacyjnych nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość.

Aby zgłosić naruszenie prawa autorskiego napisz do nas.

ikona Pobierz ten dokument

Wróć do kategorii

wkuwanko.pl

Wasze komentarze: dodaj komentarz

 • Nie ma jeszcze komentarzy do tego materiału.

Materiały w kategorii Transport [14]

 • podgląd pobierz opis Ekonomika i organizacja transportu – wykłady WYKŁAD
 • podgląd pobierz opis Etapy rozwoju transportu na świecie i w Polsce
 • podgląd pobierz opis Podział transportu
 • podgląd pobierz opis Rozwój i znaczenie transportu i łączności
 • podgląd pobierz opis Transport - definicje i klasyfikacja
 • podgląd pobierz opis Transport - pierwsze 25 pytań
 • podgląd pobierz opis Transport – drugie 25 pytań
 • podgląd pobierz opis Transport drogowy
 • podgląd pobierz opis Transport kolejowy
 • podgląd pobierz opis Transport lotniczy na świecie
 • podgląd pobierz opis Transport morski
 • podgląd pobierz opis Transport przemysłowy
 • podgląd pobierz opis Transport wodny śródlądowy
 • podgląd pobierz opis Znaczenie transportu dla rozwoju gospodarki
[ Misja ] [ Regulamin ] [ Kontakt ] [ Reklama ]   © wkuwanko.pl 2008-2018 właściciel serwisu SZLIFF

Partnerzy: matzoo.pl matmag.pl batmat.pl onlinefm.pl pisupisu.pl Matematyka radio online