Kategorie materiałów Ekonomia

Przedmiot: Ubezpieczenia i ryzyko Wróć do kategorii

Ryzyko – rodzaje ryzyka i miary ryzyka

plik Pobierz Ryzyko – rodzaje ryzyka i miary ryzyka .txt

Ryzyko – rodzaje ryzyka i miary ryzyka

 

Ryzyko (risk) to prawdopodobieństwo poniesienia straty, związane z podjęciem określonej decyzji gospodarczej. Ryzyko jest miarą niepewności dochodów, oczekiwanych w przyszłości jako efekt określonej inwestycji kapitału.

Wymienia się różne rodzaje ryzyk, różne są też sposoby ich pomiaru oraz zapobiegania.

 

Zarządznie ryzykiem jest to system metod i działań zmierzających do obniżenia stopnia oddziaływania ryzyka na funkcjonowanie podmiotu gospodarczego i do podejmowania w tym celu optymalnych decyzji. Szczegółowe poznanie charakteru i zakresu potencjalnego ryzyka pozwala na wybór w odpowiednim czasie czynności zapobiegawczych (np. ubezpieczenie od niektórych rodzajów ryzyka) bądź też minimalizujących jego wpływ i skutki

 

Rodzaje ryzyka:

ryzyko  operacyjne – wiąże się z udziałem kapitału obcego w finansowaniu przedsiębiorstwa; im wyższy udział kapitału obcego tym trudniej go przedsiębiorstwu spłacić,

ryzyko stopy procentowej – związane ze zmianą stopy procentowej,

ryzyko terminu wykupu – im dłuższy okres do terminu wykupu tym wyższe ryzyko, bardziej ryzykowne są obligacje 3-letnie niż 1-roczne,

ryzyko bankowe - związane z działalnością banku,

ryzyko finansowe - występuje przy inwestowaniu w papiery wartościowe,

ryzyko inflacji - niepewność zwrotu z inwestycji,

ryzyko kredytowe - ryzyko nieodzyskania należności,

ryzyko płynności - trudności w sprzedaży papierów wartościowych (zamiany instrumentu na gotówkę),

ryzyko systematyczne - zdeterminowane zewnętrznymi warunkami gospodarowania,

ryzyko walutowe - spotykane w transakcjach walutowych dotyczy instrumentów kupowanych za waluty

 

Ryzyko związane jest zatem z każdą dziedziną życia gospodarczego i może mieć dla inwestora zarówno konsekwencje pozytywne, jak i negatywne.

 

Ryzyko inwestycyjne rozpatrujemy w dwóch aspektach:

związane z postawą inwestora (awersja do ryzyka, funkcja użyteczności)

wynika z niepewności zjawisk gospodarczych i fizycznych;

 

 

Miary ryzyka

Podstawową miarą ryzyka jest odchylenie standardowe, które jest pierwiastkiem z wariancji. Im większe odchylenie standardowe tym większe ryzyko.

 

                   S = Ö V – odchylenie standardowe

V – wariancja jest średnią ważoną odchyleń od oczekiwanej stopy zwrotu możliwych stóp zwrotu przy czym wagami są prawdopodobieństwa osiągnięcia tych stóp.

 

                         V = å pi (Ri – R)2   - wariancja

 

Zasada maksymalizacji

 

Zasada ta polega na wyborze spośród akcji obarczonych tym samym ryzykiem, tej która daje max. Dochodów i spośród dających taką samą stopę zwrotu najmniejsze ryzyko.

 

 

Wkuwanko.pl jako podmiot świadczący usługę hostingu materiałów edukacyjnych nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość.

Aby zgłosić naruszenie prawa autorskiego napisz do nas.

ikona Pobierz ten dokument

Wróć do kategorii

wkuwanko.pl

Wasze komentarze: dodaj komentarz

 • Nie ma jeszcze komentarzy do tego materiału.

Materiały w kategorii Ubezpieczenia i ryzyko [74]

 • podgląd pobierz opis Analiza portfela PRACA
 • podgląd pobierz opis Analiza ryzyka PRACA [21 stron]
 • podgląd pobierz opis Działalność lokacyjna ZU [31 stron]
 • podgląd pobierz opis Filar I - Omówienie
 • podgląd pobierz opis Filar II - Omówienie
 • podgląd pobierz opis Filar III - Omówienie
 • podgląd pobierz opis Finanse ubezpieczeń społecznych i emerytalnych
 • podgląd pobierz opis Fundusze Inwestycyjne
 • podgląd pobierz opis Fundusze inwestycyjne i emerytalne
 • podgląd pobierz opis Fundusze inwestycyjne [18 stron]
 • podgląd pobierz opis Funkcjonowanie PTE oraz OFE [9 stron]
 • podgląd pobierz opis Historia ubezpieczeń społecznych w Polsce [16 stron]
 • podgląd pobierz opis Instytucje ubezpieczeniowe [17 stron]
 • podgląd pobierz opis Marketing ubezpieczeń
 • podgląd pobierz opis Marketing ubezpieczeń 2
 • podgląd pobierz opis Nadzór ubezpieczeniowy [27 stron]
 • podgląd pobierz opis Narodowe Fundusze Inwestycyjne
 • podgląd pobierz opis Obliczanie awersji do ryzyka ZADANIA
 • podgląd pobierz opis Ochrona ubezpieczeniowa [27 stron]
 • podgląd pobierz opis Ochrona ubezpieczeniowa [9 stron]
[ Misja ] [ Regulamin ] [ Kontakt ] [ Reklama ]   © wkuwanko.pl 2008-2018 właściciel serwisu SZLIFF

Partnerzy: matzoo.pl matmag.pl batmat.pl onlinefm.pl pisupisu.pl Matematyka radio online