Kategorie materiałów Ekonomia

Przedmiot: Mikroekonomia Wróć do kategorii

System gospodarki rynkowej

plik Pobierz System gospodarki rynkowej.txt

SYSTEM GOSPODARKI RYNKOWEJ.


Pojęcie i klasyfikacja systemów.

System-jest to skoordynowany wewnętrznie układ elementów (rozpatrywany od zewnątrz układ stanowi całość natomiast od wewnątrz stanowi zbiór).

Klasyfikacja:

System gospodarczy- są to wszystkie działania polegające na produkcji, wymianie, konsumpcji i usługach.
System społeczny, są to związki między ludźmi, które funkcjonują w danym społeczeństwie.
System kulturalny- są to wszelkie działania zaspokajające potrzeby kulturalne.
System polityczny- to zespół norm ,przepisów prawnych oraz instrukcji ,nad którymi czuwają instytucje np.(policja ,sądy).

Istota i cechy systemu gospodarczego.

System gospodarczy (ekonomiczny)- to taki układ stosunków i organizacji, który kształtuje prawa i regulacje rządzącą działalnością gospodarczą ,determinuje prawa własności czynników produkcji ,rozdziela uprawnienia do podejmowania decyzji w zakresie produkcji i konsumpcji ,determinuje bodźce motywujące różne podmioty gospodarcze a w ostateczności rozstrzyga kwestie :co jak i dla kogo ma być produkowane.

Podział systemu:
Decyzyjny- całość prawno-instytucjonalnych uregulowań dotyczących uprawnień do podejmowania decyzji.
Motywacyjny- całość prawno-instytucjonalnych uregulowań stwarzających bodźce lub zasady podnoszenia wyników ekonomicznych.
Koordynacyjny- równoważy interesy różnych pomiotów w gospodarce. Obejmuje całokształt prawno-instytucjonalnych uregulowań zmierzających do uzgodnienia decyzji, planów działań ekonomicznych (jest identyczny z systemem alokacji i kierowania). Istnieją dwa sposoby koordynacji:
System koordynacji zdecentralizowanej,
System koordynacji scentralizowanej.
Kontrolny:
Kontrola przez rynek, (z czasem prowadzi do monopolu),
Kontrola przez państwo, (poprzez odpowiednie przepisy).

Cechy systemu gospodarczego:

Własność:
W sensie prawnym (dana rzecz jest przypisana do właściciela aktem prawnym).
W sensie ekonomicznym (można daną rzeczą zarządzać ,czerpać z niej korzyści, ale nie można jej
sprzedać).
Alokacja - rozmieszczenie dóbr dla poszczególnych podmiotów,
W gospodarce rynkowej - rynek,
W gospodarce centralnej - państwo.
Regulacja- dostosowanie wszystkich mechanizmów działających w danym systemie do osiągnięcia celu.
Przez rynek,
Przez plan gospodarki centralnej.
Motywacja- pobudzenie do działania
Kontrola- dział kontroli (instytucje do kontroli działania)


Rodzaje systemów ekonomicznych.

Ze względu na zasięg:

Gospodarka regionalna (np.: gospodarka Śląska ,GOP),
Gospodarka krajowa (np.: gospodarka Polski),
Gospodarka międzynarodowa (np.: gospodarka kilku krajów),
Gospodarka światowa (np.: ekologia ,załamanie giełdy, zadłużenia ,głód w krajach trzeciego świata).

 

Ze względu na własności czynników wytwórczych:

Własność publiczna
Państwowa (ma szerszy zasięg),
Komunalna (miasta ,gminy ,województwa)
Własność prywatna
Kapitalistyczna(przedsiębiorstwa, które zatrudniają pracowników),
Indywidualna(przedsiębiorstwo, którego właścicielem jest jeden człowiek),
Grupowa (spółki akcyjne, cywilne)
Drobnotowarowa (gospodarstwa)

Ze względu na sposób alokacji - zasobów

Gospodarka centralnie planowana
Dominująca forma własności- państwowa
Narzędzia regulacji- plan centralny
Ceny ustalane centralnie przez państwo
Brak bezrobocia (bezrobocie ukryte)
Minimalna lub brak samodzielności podmiotów gospodarczych
Państwo dba o opiekę socjalną społeczeństwa- cecha podstawowa i pozytywna.
Gospodarka rynkowa
Kapitalistyczna gospodarka rynkowa
W oparciu o kapitał np.: USA 
Dominująca własność prywatna
Mała ingerencja państwa
Sprawy socjalne pozostawione w sugestii społeczeństwa
Społeczna gospodarka rynkowa (Niemcy) (początek po 2 wojnie światowej- pierwszy premier realizujący ją - ,ojciec cudu gospodarczego,, Ludwik Erhard. 
Gospodarka mieszana
Dominuje własność prywatna
Poziom opieki socjalnej zależy od poziomu rozwoju gospodarczego kraju
Państwo chroni konkurencję, (aby nie było monopoli)
Dba o interes małych firm
Niweluje negatywne skutki działania rynku musi być poparcie społeczeństwa
Socjalna gospodarka rynkowa- gospodarka ,państwa dobrobytu, (Szwecja);odchodzi się od tego modelu
Dominuje własność prywatna (grupowa, kolektywna odgrywa większą rolę niż indywidualna)
Duża rola państwa w gospodarce
Duży zakres opieki socjalnej nad społeczeństwem -(ale były zbyt duże podatki); od początku lat 90-tych opieka socjalna jest mniejsza.

Ze względu na sposób podejmowania decyzji i
regulacji można wyodrębnić systemy:

Scentralizowany- rządzi plan centralny ,władza centralna,
Zdecentralizowany- decyzje podejmowane są w środowisku regionalnym.

Geneza gospodarki rynkowej. (18/19 wiek)

Gospodarka naturalna- odbywa się bez wymiany. Polega na wytwarzaniu towarów do zaspokojenia podstawowych potrzeb. Poziom produkcji nie jest wysoki, me ma nadwyżek do wymiany(okres ten trwał długo)
Gospodarka towarowa - wymiana towaru na towar (zaczynają powstawać nadwyżki).T-T.
Gospodarka towarowo pieniężna - wymiana towar - pieniądz - towar. T- P-T (powstają nadwyżki).

Na powstanie gospodarki rynkowej wpływ miały:

Społeczny podział pracy
Z rolnictwa pasterstwo
Rzemiosło
Z rzemiosła kupiectwo
Odrębność ekonomiczna wytwórców- nie jesteśmy tylko właścicielami efektów pracy, ale i czynników wytwórczych.

Podstawowe cechy gospodarki rynkowej.

Dominacja własności prywatnej
Alokacja poprzez rynek- poprzez popyt i podaż
Rynek tworzy ceny w zależności od popytu i podaży,
Samodzielność podmiotów gospodarczych
Ograniczona rola państwa (mała interwencja państwa)
Konkurencja,

Modelowe ujęcie zależności w gospodarce rynkowej.

Model uproszczony o:
Państwo
Zagranicę
Banki
Instytucję

 

Wkuwanko.pl jako podmiot świadczący usługę hostingu materiałów edukacyjnych nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość.

Aby zgłosić naruszenie prawa autorskiego napisz do nas.

ikona Pobierz ten dokument

Wróć do kategorii

wkuwanko.pl

Wasze komentarze: dodaj komentarz

 • Nie ma jeszcze komentarzy do tego materiału.

Materiały w kategorii Mikroekonomia [67]

 • podgląd pobierz opis 374 Twierdzenia i Definicje
 • podgląd pobierz opis Czynniki produkcji i rynek pracy
 • podgląd pobierz opis Czysty monopol - TEST z odpowiedziami TEST
 • podgląd pobierz opis Ekonomia Alternatywna
 • podgląd pobierz opis Ekonomia Gospodarstwa Domowego - wykład 1 WYKŁAD
 • podgląd pobierz opis Ekonomia Gospodarstwa Domowego - wykład 2 WYKŁAD
 • podgląd pobierz opis Ekonomiczna istota pieniądza
 • podgląd pobierz opis Elastyczność popytu i podaży - TEST z odpowiedziami TEST
 • podgląd pobierz opis Firma w warunkach wolnej konkurencji - TEST TEST
 • podgląd pobierz opis Konkurencja doskonała
 • podgląd pobierz opis Konkurencja doskonała - TEST z odpowiedziami TEST
 • podgląd pobierz opis Konkurencja niedoskonała - TEST z odpowiedziami TEST
 • podgląd pobierz opis Konsument na rynku
 • podgląd pobierz opis Koszty produkcji. Wynik finansowy
 • podgląd pobierz opis Mechanizm rynkowy - TEST z odpowiedziami TEST
 • podgląd pobierz opis Metody i narzędzia analizy ekonomicznej
 • podgląd pobierz opis Mikroekonomia - ściąga ŚCIĄGA
 • podgląd pobierz opis Mikroekonomia - Ściąga ŚCIĄGA
 • podgląd pobierz opis Mikroekonomia 129 definicji
 • podgląd pobierz opis Mikroekonomia – Mechanizm rynkowy - TEST TEST
[ Misja ] [ Regulamin ] [ Kontakt ] [ Reklama ]   © wkuwanko.pl 2008-2018 właściciel serwisu SZLIFF

Partnerzy: matzoo.pl matmag.pl batmat.pl onlinefm.pl pisupisu.pl Matematyka radio online