Kategorie materiałów Ekonomia

Przedmiot: Makroekonomia Wróć do kategorii

Produkt Krajowy Brutto i jego elementy

plik Pobierz Produkt Krajowy Brutto i jego elementy.txt

 

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO I JEGO ELEMENTY

 


Miernik wartości - funkcja pieniądza, pozwala dokonywać pewnych agregacji wielkości ekonomicznych,

 


Agregacja - wartość produkcji wytworzonej lub wartość produkcji sprzedanej. Wzrost gospodarczy - głównie zmiany ilościowe w gospodarce.

 


Poziom gospodarki - charakteryzuje to, co gospodarka osiągnęła; stan na dzień dzisiejszy, poziom rozwoju gospodarczego.

 


Mierniki osiągniętego rozwoju gospodarczego:

 


l. zasoby - jest to wielkość, która opisuje stan nagromadzonych produktów lub czynników wytwórczych w danym momencie; gotowe wyroby - zapasy, majątek produkcyjny - wszystko to, co służy do wytworzenia dóbr, zasób pracy - wszyscy ludzie, którzy są w stanie i chcą pracować, majątek nieprodukcyjny - mieszkanie, wyposażenie.

 


2. strumień - charakteryzuje pewien proces zachodzący w określonym czasie np. strumień produkcji - dokonuje się pewnej zmiany dotyczących surowców i materiałów poprzez półfabrykaty kończąc na wyrobach gotowych; zmiany dokonują się w pewnym czasie np. w ciągu l dnia, tygodnia, miesięczna, kwartalna, roczna wartość produkcji. Strumień ten ma charakter narastający - wraz z upływem czasu, wielkość tego strumienia ulega powiększeniu.

 


Produkt społeczny - obliczamy jako sumę wartości dodanej brutto; suma produkcji wszystkich podmiotów gospodarczych ; przedmiotem sumowania nie będzie wartość globalna ale wartość dodana.

 


Wartość dodana jest to przyrost wartości danego dobra, który następuje w danym przedsiębiorstwie; od wartości końcowych odejmujemy wartość surowców,

 


Produkt społeczny możemy wyrazić jako produkt krajowy brutto (PKB) - miara wartości wytworzonej przez czynniki wytwórcze zlokalizowane na terenie danego kraju niezależnie od tego kto jest ich właścicielem.

 


Czynniki wytwórcze: ziemia, praca, kapitał, technologia.

 


Czynniki podziału PKB:

 


l. gospodarstwo domowe -jest właścicielem wszystkich czynników wytwórczych PKB = sumie dochodów gospodarstw domowych

 


Y = C + S

 


Gdzie: Y - Produkt Krajowy Brutto C - wydatki konsumpcyjne S - oszczędności zostają przekształcone w kapitał, który służy cełom inwestycyjnym - są inwestowane na rachunkach bankowych lub zakup papierów wartościowych.

 


S = I -nakłady inwestycyjne

 

 

 


Y = C + I - dobra i usługi inwestycyjne

 


Wytworzony produkt społeczny składa się z dóbr konsumpcyjnych i z dóbr inwestycyjnych.

 


2. państwo - podmiot, który odgrywa dużą rolę w gospodarstwach domowych. Jest podmiotem, który dokonuje redystrybucji dochodów. Podstawową formą dochodu Państwa są podatki: - podatki bezpośrednie - dochodowy, od osób fizycznych, od osób prawnych, leśny, rolny; podatki pośrednie - podatki od wydatków, zmiany stanu majątku, od towarów i usług - VAT, akcyza.

 


Podatki te wpływają do budżetu państwa i przeznaczone są na wydatki państwa: wydatki transferowe (B) - nie stwarzają dodatkowego popytu ze strony państwa, państwo jest pośrednikiem; wypłacane jako subwencje, dotacje, zasiłki; wydatki państwa na zakup dóbr i usług (G) - na cele administracji rządowej, policja, komputery dla urzędu ceł, szkolnictwo.

 


Y = C + I + G

 


Rozwinięcie modelu analizy produktu społecznego:

 


Yl = Y2 = Y3

 


Y l - wartość wytworzonych dóbr i usług; Y2 - suma dochodów czynników wytwórczych; Y3 - suma dochodów na dobra fiskalne

 


Y = C + I (Y2)

 


C - wydatki konsumentów; S - oszczędności;

 


Y = C + I (Y3)

 


C - wydatki konsumentów; I - wydatki inwestorów (maszyny, urządzenia)

 


S=I

 


S - suma oszczędności; I-suma inwestycji;

 


Rynek finansowy dzieli się na dwa segmenty - rynek pieniężny (lokaty), rynek kapitałowy (akcje, obligacje).

Wkuwanko.pl jako podmiot świadczący usługę hostingu materiałów edukacyjnych nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość.

Aby zgłosić naruszenie prawa autorskiego napisz do nas.

ikona Pobierz ten dokument

Wróć do kategorii

wkuwanko.pl

Wasze komentarze: dodaj komentarz

 • Nie ma jeszcze komentarzy do tego materiału.

Materiały w kategorii Makroekonomia [121]

 • podgląd pobierz opis 374 Twierdzenia i Definicje
 • podgląd pobierz opis Aktywna walka z bezrobociem
 • podgląd pobierz opis Bezrobocie
 • podgląd pobierz opis Bezrobocie i kwestia społeczna bezrobocia
 • podgląd pobierz opis Bezrobocie [27 stron]
 • podgląd pobierz opis Bilans płatniczy i jego elementy
 • podgląd pobierz opis Budżet państwa – Podstawy teoretyczne
 • podgląd pobierz opis Czym jest makroekonomia
 • podgląd pobierz opis Czynniki określające popyt na pieniądz zasady określania ilości pieniąd...
 • podgląd pobierz opis Czynniki produkcji i rynek pracy
 • podgląd pobierz opis Czynniki wzrostu dochodu narodowego
 • podgląd pobierz opis Czysty monopol - TEST z odpowiedziami TEST
 • podgląd pobierz opis Deficyt budżetowy i metody jego finansowania
 • podgląd pobierz opis Dług publiczny
 • podgląd pobierz opis Dochód Narodowy - Zagadnienia
 • podgląd pobierz opis Dochód narodowy [22 strony]
 • podgląd pobierz opis Egzamin z makroekonomii
 • podgląd pobierz opis Ekonomia Alternatywna
 • podgląd pobierz opis EKONOMIA KEYNESOWSKA Teoria i Zadania
 • podgląd pobierz opis Ekonomiczna istota pieniądza [10 stron]
[ Misja ] [ Regulamin ] [ Kontakt ] [ Reklama ]   © wkuwanko.pl 2008-2018 właściciel serwisu SZLIFF

Partnerzy: matzoo.pl matmag.pl batmat.pl onlinefm.pl pisupisu.pl Matematyka radio online