Kategorie materiałów Ekonomia

Przedmiot: Transport Wróć do kategorii

Znaczenie transportu dla rozwoju gospodarki

plik Pobierz Znaczenie transportu dla rozwoju gospodarki.txt

Znaczenie transportu dla rozwoju gospodarki.

We współczesnym świecie transport jest zajęciem na trwałe związanym ze sposobem bytowania człowieka, powtarzającym się w czasie i przestrzeni. Odnosi się to zarówno do przemieszczania się samych ludzi, jak i przenoszenia-transportowania przez nich rzeczy. Owo przemieszczenie-transport jest działalnością podejmowaną w celu zaspokojenia określonych potrzeb. Z biegiem lat czynności związane z transportem zostały wyodrębnione i od wielu setek lat świadczone są odpłatnie przez wyspecjalizowane podmioty gospodarcze.
Transport jako jeden z działów gospodarki narodowej może być czynnikiem przyczyniającym się do jej rozwoju, w tym każdego działu produkcji materialnej i usług. Do głównych zadań transportu jako czynnika tworzącego dochód narodowy należy między innymi: realizacja obrotu towarowego, kształtowanie ładu przestrzennego w gospodarce, oddziaływanie na dynamikę rozwoju produkcji różnych podmiotów gospodarczych. Rozwój transportu powinien wyprzedzać wzrost gospodarczy regionu i kraju oraz wynikające z niego potrzeby transportowe, by nie hamować rozwoju gospodarki. Każda bowiem działalność gospodarcza poprzedzana jest działalnością transportową, np. dowozem surowców, materiałów, powodując jednocześnie określone skutki transportowe-wywóz produktów, odpadów itp.

Potrzeby transportowe zalicza się do rodzajowych potrzeb instrumentalnych, związanych z realizacją określonych celów, zadań i zamierzeń. W odróżnieniu od podstawowych potrzeb natury biologicznej , socjologicznej czy też kulturalnej wiążą się one nierozerwalnie z funkcjonowaniem gospodarki narodowej i organizacją życia społecznego. Potrzeby transportowe w znacznej mierze realizowane są przez oferentów transportu, czyli przedsiębiorstwa transportowe i obsługujące transport bądź też w ramach transportu indywidualnego. Stanowią w swojej istocie spełnienie pożądanych przez gospodarkę i społeczeństwo oczekiwań, ofert i żądań kierowanych do tej sfery produkcyjnej.
Postęp techniczny i ekonomiczny ewoluujący równocześnie z rozwojem społeczno-gospodarczym społeczeństw, wykształcił potrzebę zorganizowanego i celowego przemieszczania ładunków, osób i informacji przez przeznaczone do tego celu środki i urządzenia transportowe.
Odzwierciedleniem wzrostu gospodarczego i dobrobytu społecznego są kształtujące się potrzeby transportowe wynikające z :
- zwiększonej ruchliwości społecznej i komunikacyjnej ludności,
- rozwoju gospodarki światowej, międzynarodowego podziału racy,
- procesów globalizacyjnych i integracyjnych gospodarki i społeczeństwa,
- ilości i zakresu informacji przepływających w społeczeństwie gospodarującym,
- powszechnego zapotrzebowania na różne formy zagospodarowania czasu wolnego,
- rozpowszechniania wiedzy w zakresie zapewnienia i możliwości realizacji określonych
wartości .

 

Wkuwanko.pl jako podmiot świadczący usługę hostingu materiałów edukacyjnych nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość.

Aby zgłosić naruszenie prawa autorskiego napisz do nas.

ikona Pobierz ten dokument

Wróć do kategorii

wkuwanko.pl

Wasze komentarze: dodaj komentarz

 • Nie ma jeszcze komentarzy do tego materiału.

Materiały w kategorii Transport [14]

 • podgląd pobierz opis Ekonomika i organizacja transportu – wykłady WYKŁAD
 • podgląd pobierz opis Etapy rozwoju transportu na świecie i w Polsce
 • podgląd pobierz opis Podział transportu
 • podgląd pobierz opis Rozwój i znaczenie transportu i łączności
 • podgląd pobierz opis Transport - definicje i klasyfikacja
 • podgląd pobierz opis Transport - pierwsze 25 pytań
 • podgląd pobierz opis Transport – drugie 25 pytań
 • podgląd pobierz opis Transport drogowy
 • podgląd pobierz opis Transport kolejowy
 • podgląd pobierz opis Transport lotniczy na świecie
 • podgląd pobierz opis Transport morski
 • podgląd pobierz opis Transport przemysłowy
 • podgląd pobierz opis Transport wodny śródlądowy
 • podgląd pobierz opis Znaczenie transportu dla rozwoju gospodarki
[ Misja ] [ Regulamin ] [ Kontakt ] [ Reklama ]   © wkuwanko.pl 2008-2018 właściciel serwisu SZLIFF

Partnerzy: matzoo.pl matmag.pl batmat.pl onlinefm.pl pisupisu.pl Matematyka radio online