Kategorie materiałów Ekonomia

Przedmiot: Rachunkowość Wróć do kategorii

Zapasy w przedsiębiorstwie i ich rodzaje

plik Pobierz Zapasy w przedsiebiorstwie i ich rodzaje.txt

 Zapasy w przedsiębiorstwie i ich rodzaje.

Zapasy produkcyjne to zabezpieczenie w materiały i surowce w celu ciągłości produkcji. Wydziela się trzy etapy gromadzenia zapasów

- etap przedprodukcyjny - obejmuje sferę zaopatrzenia – zapasy obejmują więc materiały

- etap produkcji – obejmuje cykl produkcyjny – zapasy te określa się mianem produkcji w toku

- etap poprodukcyjny – zapasy wyrobów gotowych

Na wielkość zapasów wpływa wiele czynników z których najważniejsze to:

- częstotliwość dostaw materiałów

- sposób dostaw

- wielkość zużycia jednostkowego

- równomierność zużycia

- wartość materiałów

80% zapasów tworzy 20% wartości zapasów a 20% zapasów tworzy 80% wartości zapasów. W tym sensie właśnie wartość materiałów wpływa na wielkość zapasów.

Wobec równomiernie zużywanych materiałów można określić pewien typowy schemat utrzymywania tych zapasów oraz kosztów. Najłatwiej redukować koszty poprzez własną organizację zapasów. W czasie należy wydzielić wszystkie typy zapasów. Zapasy zabezpieczeniowe służą do zapewnienia ciągłości na wyposażenie ewentualnych, nie przewidzianych przerw w cyklu dostaw. Jeśli dla danego materiału nastąpi dostawa, to w tym momencie stan zapasów tego materiałów osiąga swoją wartość materiałową. Przy regularnym zużywaniu zapasów jego stan spada do ilości zapasów zabezpieczających i w tym właśnie momencie powinna nastąpić następna dostawa. Okres między dwiema dostawami nazywa się cyklem. Średnio w magazynie powinno być tyle ile jest konieczne – jest to połowa wielkości plus zapas minimalny. Można też wydzielić tzw poziom sygnalizacji (awaryjny) przy którym należałoby zamówić kolejną dostawę materiału. Wyznacza się go podobnie. Gdy wyroby z produkcji spływają do magazynu ilość zapasów rośnie, gdy ilość ta osiągnie poziom zapasów materiałowych należy towary (zapasy) wysłać z magazynu. Oczywiście i tu obowiązuje pewien poziom minimalny, który zabezpiecza firmę przed nieprzewidywalnymi reakcjami klientów.

_______________________________________________

więcej materiałów i notatek na www.wkuwanko.pl

Wkuwanko.pl jako podmiot świadczący usługę hostingu materiałów edukacyjnych nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość.

Aby zgłosić naruszenie prawa autorskiego napisz do nas.

ikona Pobierz ten dokument

Wróć do kategorii

wkuwanko.pl

Wasze komentarze: dodaj komentarz

 • Nie ma jeszcze komentarzy do tego materiału.

Materiały w kategorii Rachunkowość [124]

 • podgląd pobierz opis 38 pytań z rachunkowości
 • podgląd pobierz opis Aktualizacja wyceny rzeczowych aktywów obrotowych
 • podgląd pobierz opis Aktywa i pasywa – klasyfikacja i sposoby księgowania
 • podgląd pobierz opis Aktywa trwałe
 • podgląd pobierz opis Amortyzacja środków trwałych
 • podgląd pobierz opis Amortyzacja majątku trwałego
 • podgląd pobierz opis Amortyzacja podatkowa i księgowa
 • podgląd pobierz opis amortyzacja wg Karoliny Słonimskiej
 • podgląd pobierz opis Bilansowanie
 • podgląd pobierz opis Budżetowa metoda zarządzania
 • podgląd pobierz opis Charakterystyka zasad rachunkowości
 • podgląd pobierz opis Definicje
 • podgląd pobierz opis Dokumentacja księgowa - zasady, przechowywanie, kontrola, konta księgowe
 • podgląd pobierz opis Dzielenie i łączenie kont
 • podgląd pobierz opis Dzielenie i łącznie kont
 • podgląd pobierz opis Egzamin - 01. Pojęcie ksiąg rachunkowych i zasady ich prowadzenia
 • podgląd pobierz opis Egzamin - 02. Istota i rodzaje dowodów księgowych
 • podgląd pobierz opis Egzamin - 03. Istota i metody inwentaryzacji
 • podgląd pobierz opis Egzamin - 04. Metody poznawcze rachunkowości
 • podgląd pobierz opis Egzamin - 05. Nadrzędne zasady rachunkowości
[ Misja ] [ Regulamin ] [ Kontakt ] [ Reklama ]   © wkuwanko.pl 2008-2018 właściciel serwisu SZLIFF

Partnerzy: matzoo.pl matmag.pl batmat.pl onlinefm.pl pisupisu.pl Matematyka radio online