Kategorie materiałów Ekonomia

Przedmiot: Zarządzanie przedsiębiorstwem Wróć do kategorii

58.Wymienić i omówić dwa wybrane wskaźniki płynności finansowej przedsiębiorstwa

plik Pobierz 58.Wymienic i omowic dwa wybrane wskazniki plynnosci finansowej przedsiebiorstwa.txt58.Wymienić i omówić dwa wybrane wskaźniki płynności finansowej przedsiębiorstwa.

Wskaźniki płynności

(liquidity ratios, solvency ratios)

Charakteryzują zdolność przedsiębiorstwa do regulowania krótkookresowych zobowiązań. Są one równocześnie miarą bieżącego ryzyka finansowego, czyli zdolności firmy do wywiązywania się z bieżących zobowiązań. Najpowszechniejszymi wskaźnikami płynności są: wskaźniki bieżącej płynności finansowej (current ratio) i wskaźnik szybki (quick ratio), tzw. próba kwasowa (acid test).Wskaźnik płynności bieżącej to stosunek bieżących aktywów do bieżących zobowiązań (aktywa bieżące : pasywa bieżące). Na bieżące aktywa składa się przede wszystkim gotówka w kasie, gotówka w banku i inne odpowiedniki gotówki. Zalicza się także do nich wierzytelności, zapasy i zbywalne papiery wartościowe. Wskaźnik ten informuje ile razy bieżące aktywa pokrywają bieżące zobowiązania, do których zalicza się: zobowiązania wobec dostawców, pracowników, budżetów instytucji publiczno-prawnych ujęte w bilansie w pozycji zobowiązania, kredyty krótkoterminowe oraz ratę kredytu długoterminowego przypadającą do spłacenia w danym okresie.W praktyce bankowej przyjmuje się, że zadowalający poziom wskaźnika płynności bieżącej powinien mieścić się w przedziale od 1,2 do 2 a w przypadku wysokich wymagań ze strony banku może on dochodzić nawet do 2,5. Bank ma wówczas pewność, że w razie bankructwa firmy zdoła uzyskać zwrot swoich należności z jej aktywów bieżących.Wskaźnik szybki często nazywany stopą wysokości płynności lub próbą kwasową (acid test) to stosunek bieżących aktywów pomniejszonych o zapasy do bieżących zobowiązań. Przyjęcie do oceny płynności finansowej przedsiębiorstwa łącznych jego aktywów bieżących zaciemnia obraz jego zdolność do wywiązywania się z zobowiązań krótkoterminowych. Zapasy bowiem nie mogą być odpowiednio szybko zamienione na gotówkę (upłynnione), a ponadto część zapasów może być przestarzała i trudna do sprzedaży. Stąd też oblicza się wskaźnik obrazujący stopień pokrycia zobowiązań krótkoterminowych aktywami o dużym stopniu płynności.Wskaźnik wynoszący 1,0 uważany jest za satysfakcjonujący i pokazuje, że przedsiębiorstwo może szybko sprostać bieżącym zobowiązaniom.

_______________________________________________

więcej materiałów i notatek na www.wkuwanko.pl

Wkuwanko.pl jako podmiot świadczący usługę hostingu materiałów edukacyjnych nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość.

Aby zgłosić naruszenie prawa autorskiego napisz do nas.

ikona Pobierz ten dokument

Wróć do kategorii

wkuwanko.pl

Wasze komentarze: dodaj komentarz

 • Nie ma jeszcze komentarzy do tego materiału.

Materiały w kategorii Zarządzanie przedsiębiorstwem [116]

 • podgląd pobierz opis NOWOŚĆ
 • podgląd pobierz opis 01.Ekonomia, a ekonomika przedsiębiorstw
 • podgląd pobierz opis 02.Ryzyko, niepewność gospodarowania
 • podgląd pobierz opis 03.Rodzaje decyzji z zakresu polityki przedsiębiorstwa
 • podgląd pobierz opis 04.Omówić pojęcie i istotę managementu
 • podgląd pobierz opis 05.Przedsiębiorstwo – istota i cechy
 • podgląd pobierz opis 06.Cel ostateczny, przedsiębiorstwa i cele operacyjne
 • podgląd pobierz opis 07.Elementy otoczenia przedsiębiorstwa
 • podgląd pobierz opis 08.Przedsiębiorstwo i jego otoczenie dalsze i bliższe
 • podgląd pobierz opis 09.Grupy interesów a cele działalności przedsiębiorstwa
 • podgląd pobierz opis 10.Planowanie strategiczne i operacyjne w przedsiębiorstwie
 • podgląd pobierz opis 11.Co określa wizja (misja) firmy
 • podgląd pobierz opis 12.Jakie cele firmy są zawarte w jej wizji (misji)
 • podgląd pobierz opis 13. Niezbędność i pułapki planowania strategicznego w przedsiębiorstwie
 • podgląd pobierz opis 14. Cechy i metody planowania w przedsiębiorstwie
 • podgląd pobierz opis 15. Do jakich odbiorców kierowane są plany działalności przedsiębiorstwa
 • podgląd pobierz opis 16.Co to jest biznes plan i co zawiera
 • podgląd pobierz opis 17. Co to jest struktura organizacyjna przedsiębiorstwa
 • podgląd pobierz opis 18.Stryktura funkcjonalna i dywizjonalna w organizacji przedsiębiorstw
 • podgląd pobierz opis 19.Na czym polega i jak jest zbudowany system motywowania w przedsiębiorstwie
[ Misja ] [ Regulamin ] [ Kontakt ] [ Reklama ]   © wkuwanko.pl 2008-2018 właściciel serwisu SZLIFF

Partnerzy: matzoo.pl matmag.pl batmat.pl onlinefm.pl pisupisu.pl Matematyka radio online