Kategorie materiałów Zarządzanie

Przedmiot: Marketing Wróć do kategorii

Strategie wejścia na nowe rynki

plik Pobierz Strategie wejscia na nowe rynki.txt

Strategie wejścia na nowe rynki


1. Strategia wypukła
Przedsiębiorstwo od razu wchodzi na wszystkie segmenty z pełnym zakresem działania, ponosząc duże nakłady w celu szybkiego przyrostu sprzedaży i zysków
(właściwa w sytuacji dysponowania odpowiednimi zasobami i / lub nie występowania dużego ryzyka).


2. Strategia wklęsła
Przedsiębiorstwo wchodzi na rynki powoli, nasilając działania w końcowym okresie zbliżania się do celu
(właściwa w sytuacji braku odpowiednich zasobów i / lub występowania dużego ryzyka).

Strategie wejścia na nowe rynki
wyodrębnione wg kryterium szybkości wchodzenia

 


Strategie wejścia na nowe rynki
wyodrębnione wg kryterium sposobu wchodzenia


1. Strategia rozwoju wewnętrznego (rozwijania nowego biznesu opartego na własnym potencjale).

Główne korzyści:
* wykorzystywanie istniejących zasobów;
* unikanie kosztów związanych z nabyciem innej firmy, szczególnie gdy nowy rynek albo technologia nowego produktu nie są dobrze znane.

Główne wady:
* zabiera wiele czasu;
* niepewne widoki na przyszłość.

2. Strategia wewnętrznego przedsięwzięcia.

Główne korzyści:
* wykorzystywanie istniejących zasobów;
* zatrudnianie zdolnych menedżerów o przedsiębiorczych cechach.

Główne wady:
* może wywoływać napięcia wewnątrz firmy.

3. Strategia nabycia innej firmy.

Główne korzyści:
* zaoszczędzenie wiele czasu;
* pokonanie barier wejścia;
* zintegrowanie dwóch organizacji.

Główne wady:
* zazwyczaj wiąże się z dużymi kosztami;
* zakup zbędnych aktywów.

 


4. Strategia Joint venture albo alians.

Główne korzyści:
* połączenie technologicznych czy marketingowych możliwości powinno dać efekt synergiczny;
* podział ryzyka.

Główne wady:
* możliwość konfliktów dotyczących wspólnej działalności;
* niebezpieczeństwo spadku znaczenia (wartości) jednej z firm.


5. Strategia zakupu licencji.

Główne korzyści:
* szybki dostęp do technologii;
* zredukowanie ryzyka finansowego.

Główne wady:
* przedsiębiorstwo może nie posiadać odpowiednich umiejętności technologicznych;
* zależność od firmy, która udostępniła licencję.


6. Strategia nabycia innej firmy w celu pozyskania jej wiedzy i umiejętności.

Główne korzyści:
* udostępnienie wiedzy i doświadczenia oraz zapewnienie odpowiednio wykwalifikowanego personelu.

Główne wady:
* ryzyko odejścia menedżerów - przedsiębiorców.

 

7. Strategia Venture capital i szkolenia.

Główne korzyści:
* możliwość dostępu do nowej technologii i / lub do nowego rynku.

Główne wady:
* mało prawdopodobne, aby był to decydujący czynnik stymulujący wzrost firmy.

Czynniki, które należy poddać analizie
chcąc wejść na rynek międzynarodowy (tzw. 12 C)

1. Kraj, państwo (country):
* infrastruktura handlowa, polityka rządu dotycząca handlu wewnętrznego, regulacje dotyczące importu.

2. Kultura danego kraju i zachowania konsumentów (culture and consumer behaviour):
* styl życia, model rodziny, motywy zakupu.

3. Koncentracja ludności (concentration):
* rozmieszczenie przestrzenne.

4. Komunikacja (communication):
* transport i łączność.

5. Kanały dystrybucji (channels of distribution).

6. Zdolność płatnicza podmiotów rynkowych (capacity of pay).

7. Waluta (currency):
* wymienialność i kurs.

8. Kontrola i koordynacja działalności (control and coordination):
* niezbędny zakres.

9. Zaangażowanie w działalność, wiedza o rynku (commitment).

10. Dobór elementów marketingu mix (choices of marketing - - mix).

11. Zobowiązania kontraktowe (contractual obligations):
* warunki transakcji.

12. Przestrogi, pozostałe istotne sprawy (caveats):
* reputacja rynkowa firmy;
* motywowanie sprzedawców;
* ryzyko działalności;
* stabilność polityczna;
* powiązania między przedsiębiorstwem i innymi podmiotami.

Wkuwanko.pl jako podmiot świadczący usługę hostingu materiałów edukacyjnych nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość.

Aby zgłosić naruszenie prawa autorskiego napisz do nas.

ikona Pobierz ten dokument

Wróć do kategorii

wkuwanko.pl

Wasze komentarze: dodaj komentarz

 • Nie ma jeszcze komentarzy do tego materiału.

Materiały w kategorii Marketing [163]

 • podgląd pobierz opis 1 Marketing
 • podgląd pobierz opis 2 Proces badawczy
 • podgląd pobierz opis 3 Wtórne źródła informacji
 • podgląd pobierz opis 4 Metody jakościowe
 • podgląd pobierz opis 5 Metody badań ilościowych
 • podgląd pobierz opis 6 Instrumenty pomiarowe
 • podgląd pobierz opis 69 zagadnień z Marketingu
 • podgląd pobierz opis 7 Badania panelowe i badania trackingowe
 • podgląd pobierz opis 8 Dobór próby
 • podgląd pobierz opis 9 Eksperyment w badaniach rynku
 • podgląd pobierz opis Adaptacja przedsiębiorstwa do otoczenia
 • podgląd pobierz opis Aktywizacja sprzedaży jako element marketingu
 • podgląd pobierz opis Aktywizacja sprzedaży jako element marketingu
 • podgląd pobierz opis Analiza marketingowa rafinerii Sokół
 • podgląd pobierz opis Analiza rynku opon w Polsce
 • podgląd pobierz opis Analiza SWOT - praca
 • podgląd pobierz opis Analiza TOWS SWOT
 • podgląd pobierz opis Badania marketingowe
 • podgląd pobierz opis Badania marketingowe - Markety
 • podgląd pobierz opis Badania marketingowe - pytania i odpowiedzi
[ Misja ] [ Regulamin ] [ Kontakt ] [ Reklama ]   © wkuwanko.pl 2008-2018 właściciel serwisu SZLIFF

Partnerzy: matzoo.pl matmag.pl batmat.pl onlinefm.pl pisupisu.pl Matematyka radio online